Kuulutus 29.3.2018

Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n Härkäsuon sivutuotteiden ja jätteiden käsittely- ja läjitysalueen laajentamista koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma


Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY-keskus) on ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista yhteysviranomaisen lausuntoa varten käsiteltävänä Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n Naantalin Härkäsuon sivutuotteiden ja jätteiden käsittely- ja läjitysalueen ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. Menettelyssä varataan viranomaisille lausunnonantomahdollisuus ja kansalaisille sekä yhteisöille tilaisuus mielipiteiden esittämiseen arviointiohjelmasta. Menettely jatkuu arviointiselostuksen erillisellä julkisella käsittelyllä.

 

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot

VE 0: Hanketta ei toteuteta eli laajennusalueita ei oteta käyttöön. Toiminta Härkäsuon nykyisellä loppusijoitusalueella jatkuu ympäristöluvan mukaisesti. Jäljellä oleva täyttötilavuus on noin 200 000 m3, joka voi täyttyä 3-5 vuoden kuluessa alhaisilla hyötykäyttömäärillä. Tämä tarkoittaisi, että syntyvät sivutuotteet ja jätteet käsitellään tämän jälkeen jossain muualla.

VE 1: Nykyisen sivutuotteiden ja jätteiden käsittely- ja läjitysalueen toiminta-aluetta laajennetaan. Koko alueen pinta-ala on noin 29 ha suojavyöhykkeineen. Osa alueesta ei ole hankkeesta vastaavan omistuksessa. Vaihtoehdossa VE1 loppusijoitusalueen lisäkapasiteetti tulisi olemaan 1 475 000 m3, kun kenttäaluekin otetaan loppusijoituskäyttöön. Alue otetaan käyttöön vaiheittain.

 

Hankkeesta vastaava

Turun Seudun Energiantuotanto 0y, Satamatie 16, 21100 Naantali

Yhteyshenkilö: Satu Viranko

 

Lisätietoja

Arviointiohjelma on nähtävänä 29.3. - 11.5.2018 seuraavasti:

Naantalin kaupungintalo, os. Käsityöläiskatu 2, Naantali

Naantalin pääkirjasto, os. Tullikatu 11, Naantali

Maskun kunnanvirasto, os. Keskuskaari 3, Masku

Maskun kunnankirjasto, os. Keskuskaari 3, Masku

Raision kaupungintalo, os. Nallinkatu 2, Raisio

Raision kaupunginkirjasto. os. Eeronkuja 2, Raisio

 

Arviointiohjelma on nähtävänä myös ympäristöhallinnon internetsivuilla lyhytosoitteessa www.ymparisto.fi/TSEnaantaliharkasuoYVA.

 

Hankkeesta ja arviointiohjelmasta lisätietoja antavat Turun seudun Energiatuotanto Oy:stä Satu Viranko, p. 050 454 2423 (etunimi.sukunimi@fortum.com) ja Ramboll Finland Oy:stä Joonas Hokkanen. p. 0400 355 260 (etunimi.sukunimi@ramboll.fi).

 

Arviointimenettelystä lisätietoja antaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueelta Seija Savo, p. 0295 022 941 (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi).

 

Yleisötilaisuus

Hanketta ja arviointiohjelmaa esitellään yleisölle torstaina 12.4.2018 alkaen klo

17.30 Naantalin kaupungintalolla valtuustosalissa, os. Käsityöläiskatu 2, Naantali.

 

Mielipiteiden esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäiristökeskukseen 11.5.2018 mennessä os. Itsenäisyydenaukio 2, Turku, tai PL 523, 20101 Turku, tai sähköpostitse kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi.

 

Yhteysviranomaisen lausunto

Yhteysviranomaisen lausunto tulee nähtäville edellä mainittuihin palkkoihin noin 13.6.2018 alkaen kuukauden ajaksi.

 

Turussa 26.3.2013

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

4.4.2018


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n Härkäsuon sivutuotteiden ja jätteiden käsittely- ja läjitysalueen laajentamista koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.