Kuulutus 8.2.2017

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston valtausoikeuden kokonaan rauettamishakemuksen kuulutus


Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 §:n nojalla


Valtausoikeuden kokonaan rauettamishakemuksen


Hakija:Geologian tutkimuskeskus
KaivNro ja nimi:                   8841/1


Kuvaus hakemuksen mukaisesta toiminnasta
Luvan haltija hakee valtausalueen raukeamista.


Alueet sijaitsevat liitekartan osoittamalla paikalla, Naantalin kaupungin alueella.


Mielipiteet ja muistutukset
Mielipiteet ja muistutukset hakemuksesta voi lähettää 10.3.2017 mennessä KaivNro 8841/1
mainiten Tukesiin, osoitteeseen Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi tai sähköisesti osoitteeseen
kaivosasiat@tukes.fi


Hakemuksen nähtävilläolo
Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Tukesin Rovaniemen toimipaikassa (käyntiosoite; Valta-
katu 2, Rovaniemi) ja Tukesin kotisivulla (www.tukes.fi/kaivosasiat) sekä Naantalin (Käsityö-
läiskatu 2) kaupungintalolla.


Lisätietoja

Maija Viikinen 029 5052 166, tai kaivosasiat@tukes.fi


Kuulutettu 8.2.2017


8.2.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Turvallisuus- ja kemikaaliviraston valtausoikeuden kokonaan rauettamishakemuksen kuulutus".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.