Kuulutus 30.3.2017

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätös valtausoikeuksien rauettamisesta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 30.3.2017 hyväksynyt seuraavan valtausoikeuden rauettamista koskevan hakemuksen.


Hakija:                                         Geologian tutkimuskeskus (Y-tunnus: 0244680-7)

Alueen nimi, KaivNro ja sijainti:      Velkua 1 88 41/1 Naantali


Alueen koko:                                 42,43 ha


Päätökseen saa kaivoslain (621/2011) 162 §:n nojalla hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä. Päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltävä. Päätös on nähtävillä Naantalin kaupungintalolla (Käsityöläiskatu 2), Tukesin Rovaniemen toimipaikassa (Valtakatu 2) ja Tukesin internetsivuilla (http://www.tukes.fi/malminetsinta).


Lisätietotoja: kaivosasiat(at)tukes.fi tai Maija Viikinen puh. 029 5052 166.


30.3.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätös valtausoikeuksien rauettamisesta".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.