Kuulutus 16.7.2018

Turun edustan merialueen kalataloudellisia tarkkailuohjelmia koskeva lupapäätös


PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ

16.7.2018


PÄÄTÖKSEN ANTAJA:

Varsinais-Suomen ELY-keskus


HAKIJA:

Turun seudun puhdistamo tarkkailuosapuolien puolesta


ASIA:
Turun edustan merialueen kalataloudellisten tarkkailuohjelmien hyväksyminen


PÄÄTÖKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ:

Varsinais-Suomen ELY-keskus hyväksyy eräin täydennyksin Turun seudun puhdistarnon toimittaman esityksen Turun edustan merialueen kalataloudellisen yhteistarkkailun ohjelmaksi.


Tarkkailuvelvoitettuja ovat:
Turun seudun puhdistamo Oy 22.9.2003 nro 47f2003/4‚ LSY 5.6-2008: 25/2008/1
Paraisten kaupunki LSY 30.5.2008: 24/2008/1
Finnfeeds Finland Oy LOS 4.12.2008: Nro 110, Dnro LOS-2006-Y1290-111
Neste Oil Oyj LSY 20.11.2007: 45/2007/2


Tarkkailulla selvitetään jätevesikuormituksen vaikutuksia Turun edustan merialueen kalastoon ja kalastukseen vuosina 2018-2015. Ohjelma sisältää vuosittain toteutettavan ammattikalastuksen seurannan sekä kahtena vuonna toteutettavat verkkokoakalastukset, vapaa-ajankalastajien kalastustiedustelut, poikasnuottaukset, silakan kutupohjien tilan ja mädin esiintymisen ja kuolleisuuden selvitykset, Gulf-poikaspyynnit ja kalojen aistinvaraiset arvioinnit.


NÄHTÄVÄNÄPITO:
Tämä kuulutus pidetään nähtävillä valitusaikana Naantalin, Raision, Turun, Kaarinan ja Paraisten kaupunkien ilmoitustauluilla.


Päätös oikaisuvaatimusohjeineen on nähtävänä ELY-keskuksen internet-sivustolla
www.ely-keskus.fi -> Varsinais-Suomi -:> Ajankohtaista -> Kuulutukset, em. kunnissa sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Turun toimipaikassa (ltsenäiayydenaukio 2. 20101 Turku).


MUUTOKSENHAKU:
Päätöksaen voi hakea oikaisua Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.
Määräaika oikaisuvaatimuksen jättämisaksi päättyy 24.8.2018 klo 16.15.


LISÄTIETOJA ANTAVAT:
Varsinais-Suomen ELY—keskuksessa Mikko Koivurinta, puh. 0400—829505.

16.7.2018

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Turun edustan merialueen kalataloudellisia tarkkailuohjelmia koskeva lupapäätös".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.