Kuulutus 30.8.2018

Telakan toiminnan olennainen muuttaminen, ympäristölupa


Ympäristönsuojelulain mukainen päätös


Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 30.8.2018 antamallaan päätöksellä nro 158/2018/1 myöntänyt hakijalle ympäristöluvan.


Hakija
Turun Korjaustelakka Oy


Asia
Telakan toiminnan olennainen muuttaminen, Naantali


Sijainti
Telakka-alue sijaitsee Naantalin kaupungissa Luonnonmaalla osoitteessa Naverintie, 21100 Naantali. Kiinteistötunnukset ovat 529-106-5-2 ja 529-106-5-3.


Päätös on nähtävillä valitusaikana 30.8. — 1.10.2018 Naantalin kaupungintalon palvelupisteessä (Käsityöläiskatu 2). Päätös on Iisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.


Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.

Valitusaika päättyy 1.10.2018.


Valitus on osoitettava ja toimitettava Vaasan hallinto—oikeudelle (PL 204, 65101 VAASA tai vaasa.hao@oikeus.fi). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen Iiitteenä olevassa valitusosoituksessa.


Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.


Lisätietoja asiasta antavat
Ympäristöylitarkastaja Maria Kukonlehto, puh. 0295 O16 214
sähköpostiosoite: maria.kukonlehto@avi.fi
Ympäristöneuvos Marja-Terttu Parsama, puh. 0295 O16 422
Sähköposti: marja-terttu.parsama@avi.fi

29.8.2018


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Telakan toiminnan olennainen muuttaminen, ympäristölupa".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.