Kuulutus 20.11.2017

Tuhkamäen kaatopaikan jälkitarkkailusuunnitelman hyväksyminen, Turun Seudun Energiantuotanto Oy


Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 20.11.2017 antanut Turun Seudun Energiantuotanto Oy:lle päätöksen koskien Tuhkamäen kaatopaikan jätetarkkailusuunnitelman hyväksymistä.


Päätös on nähtävänä Naantalin kaupungin palvelupisteessä, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali sekä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksessa, Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku ja verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi > Ajankohtaista > Kuulutukset. Oikaisuvaatimusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä.


Oikaisua päätökseen voi hakea luvan hakija ja se, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä kaupunginhallitus ja viranomainen, jonka tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.


Turussa 20.11.2017


Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus


20.11.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Tuhkamäen kaatopaikan jälkitarkkailusuunnitelman hyväksyminen, Turun Seudun Energiantuotanto Oy".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.