Kuulutus 20.6.2018

Merimetsojen ampumista ja ammuttujen merimetsojen hallussapitoa koskeva lupapäätös


Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 15.6.2018 antamallaan päätöksellä VARELY/362/2018 myöntänyt luonnonsuojelulain 49 §:n nojalla Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitokselle luvan merimetsojen ampumiseen Saaristomeren alueelta (pääosin Airiston-Velkuan kalastusalueelta), sekä ammuttujen merimetsojen hallussapitoon vuosina 2018-2019. Päätös pidetään nähtävillä Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa osoitteessa Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku, 20.6. – 26.7.2018 välisenä aikana.


Päätöksen nähtäville asettamisesta ilmoitetaan Virallisessa lehdessä (20.6.2018), Varsinais-Suomen ELY-keskuksen virallisella ilmoitustaululla, Kustavin, Maskun, Mynämäen, Taivassalon ja Vehmaan kuntien, sekä Naantalin, Paraisten ja Turun kaupunkien ilmoitustauluilla.


Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.


Lisätietoja: Ylitarkastaja Ritva Kemppainen, ritva.kemppainen@ely-keskus.fi
puh. 0295 023 012Kuulutus pyydetään palauttamaan ELY-keskukseen nähtävilläolomerkinnöin.


Turussa 15.6.2018, Varsinais-Suomen ELY-keskus

18.6.2018


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Merimetsojen ampumista ja ammuttujen merimetsojen hallussapitoa koskeva lupapäätös".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.