Kuulutus 25.1.2018

Valokuitukaapelin asentaminen mereen Nunnalahden pohjaan ja valmistelulupa

Vesilain mukainen päätös


Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 25.1.2018 antamallaan päätöksellä nro 13/2018/2 myöntänyt hakijalle luvan sekä valmisteluluvan hanketta varten.


Hakija

DNA Oyj


Asia

Valokuitukaapelin asentaminen mereen Nunnalahden pohjaan ja valmistelulupa, Naantali


Päätös on nähtävillä valitusajan 25.1. - 26.2.2018 Naantalin kaupungintalon palvelupisteessä (Käsityöläiskatu 2). Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.


Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 26.2.2018.


Valitus on osoitettava ja toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle (PL 204, 65101 VAASA tai vaasa.hao@oikeus.fi). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.


Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto kiinteistön omistajille tai haltijoille.


Tässä päätöksessä tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seuraavalla yhteisellä vesialueella: 529-421-876-4 Vesialue


Lisätietoja antaa

Ympäristölakimies Saku Hurskainen, puh. 0295 016 402
sähköposti: saku.hurskainen@avi.fi

24.1.2018


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Vesilain mukainen päätös".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.