Kuulutus 26.3.2018

Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan valmisteluvaihe


Varsinais-Suomen maakuntahallitus päätti kokouksessaan 19.3.2018 asettaa luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen aineiston julkisesti nähtäville (MRL 62 §).


Kaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 26.3.–27.4.2018 välisenä aikana Varsinais-Suomen kuntien virastoissa ja Varsinais-Suomen liitossa (os. Ratapihankatu 36, Turku) sekä liiton internet-sivuilla (http://www.varsinais-suomi.fi).Kuntien jäsenillä ja osallisilla on nähtävilläoloaikana mahdollisuus lausua mielipiteensä kaavan valmisteluvaiheesta (MRA 30 §). Mielipiteet tulee toimittaa 27.4.2018 mennessä ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@varsinais-suomi.fi tai postitse osoitteeseen Varsinais-Suomen liitto, PL 273, 20101 Turku.


Kaavatyöhön liittyen järjestetään vuorovaikutustilaisuuksia nähtävillä olon jälkeen 15.5., 22.5., 5.6., 7.6. ja 13.6. Turussa. Lisätietoa tilaisuuksista Varsinais-Suomen liiton internet-sivuilla.


Lisätietoa antavat:
suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 720 3056
erikoissuunnittelija Aleksis Klap, puh. 040 721 3137
erikoissuunnittelija Timo Juvonen, puh. 040 829 5543
erikoissuunnittelija Lasse Nurmi, puh. 040 543 5473


VARSINAIS-SUOMEN LIITTO

4.4.2018


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan valmisteluvaihe".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.