Kuulutus 25.4.2017

Vesienhallinta- ja tarkkailusuunnitelman hyväksyminen, V-S Puutarhamulta Oy


Naantalin kaupungin kaavoitus- ja ympäristölautakunta on 20.4.2017 § 31 hyväksynyt V-S Puutarhamulta Oy:n ympäristölupapäätöksessä (16.6.2016 § 36) edellytetyn vesienhallinta- ja tarkkailusuunnitelman.


Päätös koskee kiinteistöllä RN:o 529-24-9908-1001, Isosuontie 137, Raisio sijaitsevan laitoksen toimintaa.


Päätöksen antopäivä on 26.4.2017, jolloin sen katsotaan tulevan asianosaisten tietoon.


Muutosta tähän päätökseen voi hakea Vaasan hallinto-oikeudelta viimeistään 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä. Viimeinen muutoksenhakupäivä on täten 26.5.2017. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


Päätös on nähtävillä 26.4. – 26.5.2017 välisenä aikana Naantalin kaupungin palvelupisteessä, osoitteessa Käsityöläiskatu 2, Naantali, palvelupisteen aukioloaikoina.


Tämä kuulutus on nähtävillä 25.4. – 26.5.2017 välisenä aikana Naantalin kaupungin virallisella ilmoitustaululla.


Naantalissa 24.4.2017


KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA


27.4.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Ympäristölupapäätös koskien visenhallinta- ja tarkkailusuunnitelmaa, V-S Puutarhamulta Oy".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.