Kuulutus 30.1.2018

Yli-Kaivolan asemakaava ja asemakaavamuutos


Naantalin kaupunginvaltuusto on 11.12.2017 hyväksynyt Yli-Kaivolan asemakaavan ja asemakaavamuutoksen.


Alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla. Aluetta rajaa pohjoisessa Kaivolankatu, idässä Käköläntie ja etelässä Haijaistentie sekä lännessä metsäinen kalliorinteinen Merkkitulen puisto. Alueen eteläpuolella on Kukolanvainion ja pohjoispuolella Kaivolan pientaloalueet.


Valtuuston päätöksestä ei jätetty Turun hallinto-oikeudelle valituksia. Yli-Kaivolan asemakaava tulee voimaan tällä kuulutuksella.


Naantalissa 29.1.2018


Kaupunginhallitus

29.1.2018


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Yli-Kaivolan asemakaava ja asemakaavamuutos".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.