Kuulutus 22.9.2017

Yli-Kaivolan asemakaava ja asemakaavan muuttaminen Naantalin Luonnonmaalla


Yli-Kaivolan 15.8.2017 päivätty asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 22.9.–23.10.2017 Naantalin kaupungin Teknisten palvelujen maankäyttöosastolla (Käsityöläiskatu 2, 4. krs.) viraston aukioloaikana sekä Internetissä Naantalin kaupungin kotisivuilla (www.naantali.fi).


Suunnittelualuetta rajaa pohjoisessa Kaivolankatu, idässä Käköläntie, etelässä Haijaistentie ja lännessä Merkkitulen puisto. Kaavoitettavan alueen eteläpuolella on Kukolanvainion ja pohjoispuolella Kaivolan pientaloalueet.


Mahdolliset kirjalliset muistutukset osoitetaan Naantalin kaupunginhallitukselle ja ne pyydetään toimittamaan viimeistään 23.10.2017 kello 15.00 osoitteella Naantalin kaupungin kirjaamo, PL 43, 21101 Naantali (käyntiosoite Käsityöläiskatu 2).


Lisätietoja antavat kaavoitusarkkitehti Mika Sahlström, puh. 044 4171 380 ja suunnitteluavustaja Eeva Rytkölä, puh. 044 4171 248, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@naantali.fi, tai maankäyttöosaston asiakaspalvelupiste, puh. 044 7334 753, sähköpostiosoite mittausosasto(a)naantali.fi.


Kaupunginhallitus


14.9.2017

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Yli-Kaivolan asemakaava ja asemakaavan muuttaminen Naantalin Luonnonmaalla".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.