Kuulutus 22.9.2017

Yli-Kaivolankujan katusuunnitelma on julkisesti nähtävillä 22.9.–23.10.2017


Suunnitelma pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin kotisivuilla (www.naantali.fi/katusuunnitelmat) sekä kaupungintalolla Käsityöläiskatu 2, 4.krs syyskuun 22. päivästä 2017 alkaen.


Lisätietoja katusuunnitelmasta antaa suunnitteluinsinööri Nina Vartiainen, puh. 050 339 0562.


Muistutukset katusuunnitelmaehdotusta vastaan on tehtävä kirjallisesti tekniselle lautakunnalle osoitettuina ja toimitettava Naantalin kaupungin kirjaamoon, os. PL 43 (Käsityöläiskatu 2), 21101 Naantali ennen nähtävänäoloajan päättymistä eli viimeistään 23.10.2017 kello 15.00 mennessä.


Tekninen lautakunta

14.9.2017

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Yli-Kaivolankujan katusuunnitelma on julkisesti nähtävillä 22.9.–23.10.2017".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.