Kuulutus 16.3.2017

Yli-Kaivolan asemakaava / asemakaavan muutos, luonnosvaihe


Kaavoitus- ja ympäristölautakunta on 26.1.2017 päättänyt varata asemakaavamuutosta koskevasta valmisteluaineistosta osallisille tilaisuuden mielipiteen esittämiseen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti.


Suunnittelualue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla. Aluetta rajaa pohjoisessa Kaivolankatu, idässä Käköläntie ja etelässä Haijaistentie sekä lännessä Merkkitulenpuisto. Suunnittelualueen eteläpuolella on Kukolanvainion ja pohjoispuolella Kaivolan pientaloalueet.


Valmisteluaineisto pidetään nähtävillä 16.3.–31.3.2017 Naantalin ympäristöviraston maankäyttöosastolla viraston aukioloaikana, sekä kaupungin Internet-sivuilla.


Mahdolliset mielipiteet voi esittää kirjallisesti tai suullisesti ja ne pyydetään toimittamaan viimeistään 31.3.2017 klo 15.00 osoitteella Naantalin kaupunki, kirjaamo, PL 43, 21101 Naantali tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@naantali.fi.


Lisätietoja antavat kaavoitusarkkitehti Mika Sahlström, puh. 044 417 1380, suunnitteluavustaja Mirja Saarinen, puh. 044 417 1329, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@naantali.fi  tai maankäyttöosaston asiakaspalvelu, puh. 044 733 4753, sähköpostiosoite mittausosasto@naantali.fi


Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

10.3.2017

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Yli-Kaivolan asemakaava / asemakaavan muutos, luonnosvaihe".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.