Kuulutus 25.4.2017

Ympäristöluvan määräyksen määräajan pidentäminen, Nikulanvuoren ampumarata, Naantalin reserviupseerit ry


Naantalin kaupungin kaavoitus- ja ympäristölautakunta on 20.4.2017 § 32 hyväksynyt Naantalin reserviupseerit ry:n ja Naantalin reservinaliupseerit ry:n hakemuksen, joka koskee ympäristöluvan määräyksen määräajan pidentämistä.


Päätös koskee Naantalin kaupungin Haijaisten kylässä, kiinteistöllä Nikula RN:o 529-401-1-101, sijaitsevan Nikulanvuoren ampumaradan toimintaa.


Päätöksen antopäivä on 26.4.2017, jolloin sen katsotaan tulevan asianosaisten tietoon.


Muutosta tähän päätökseen voi hakea Vaasan hallinto-oikeudelta viimeistään 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä. Viimeinen muutoksenhakupäivä on täten 26.5.2017. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


Päätös on nähtävillä 26.4. – 26.5.2017 välisenä aikana Naantalin kaupungin palvelupisteessä, osoitteessa Käsityöläiskatu 2, Naantali, palvelupisteen aukioloaikoina.


Tämä kuulutus on nähtävillä 25.4. – 26.5.2017 välisenä aikana Naantalin kaupungin virallisella ilmoitustaululla.


Naantalissa 24.4.2017


KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA


27.4.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Ympäristölupapäätös koskien Nikulanvuoren ampumaradan toimintaa, Naantalin reserviupseerit ry".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.