Kuulutus 26.9.2017

Turun Korjaustelakka Oy:n ympäristölupa


Naantalin kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta on 20.9.2017 § 27 myöntänyt seuraavan ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristöluvan: Turun Korjaustelakka Oy, ympäristölupa.


Ympäristölupapäätös koskee telakka-altaan pidennyksen yhteydessä syntyvän louhittavan kiviaineksen murskausta tontilla. Päätös sisältää ratkaisun toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.


Päätöksen antopäivä on 27.9.2017, jolloin sen katsotaan tulevan asianosaisten tietoon.


Muutosta tähän päätökseen voi hakea Vaasan hallinto-oikeudelta viimeistään 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä. Viimeinen muutoksenhakupäivä on 27.10.2017. Valitusosoitus on lupapäätöksen liitteenä.


Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 27.9.–27.10.2017 välisenä aikana Naantalin kaupungin palvelupisteessä, osoitteessa Käsityöläiskatu 2, Naantali, palvelupisteen aukioloaikoina.


Tämä kuulutus on nähtävillä 26.9.–27.10.2017 välisenä aikana Naantalin kaupungin virallisella ilmoitustaululla.


YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


25.9.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Turun Korjaustelakka Oy:n ympäristölupa".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.