Kuulutus 9.2.2017

Ympäristölupahakemus, Jarkko Raivonen


ASIA


Naantalin kaupungin kaavoitus- ja ympäristölautakunnassa on vireillä Jarkko Raivosen ympäristölupahakemus, joka koskee lajiteltujen ja puhtaiden massojen hyödyntämisen jatkamista kiinteistöllä. Lupaa haetaan toiminnan jatkamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.


HAKIJA, SIJAINTIPAIKKA JA TOIMINTA


Jarkko Raivonen


Hakemus koskee Naantalin Luonnonmaalla osoitteessa Rymättyläntie 317 sijaitsevaa kiinteistöä Lammenranta RN:o 529-422-1-28.


Naantalin kaupungin kaavoitus ja ympäristölautakunta on myöntänyt luvan lajiteltujen ja puhtaiden massojen hyödyntämiseen kiinteistöllä 26.2.2015 § 14. Lupa on ollut voimassa 30.10.2016 asti. Lupa on koskenut kiinteistölle läjitetyn tiili- ja betonijätteen, kiviaineksen ja pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntämistä maarakentamisessa samalla kiinteistöllä.


Kaavoitus- ja ympäristölautakunnassa vireillä olevassa ympäristölupahakemuksessa toiminnanharjoittaja hakee lupaa työn suorittamiseksi loppuun 31.12.2020 saakka ja alueen maisemoinnille 31.12.2021 saakka. Toimintaa halutaan jatkaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.


ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO


Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä Naantalin kaupungintalon palvelupisteessä (Käsityöläiskatu 2, Naantali).


KUULUTUSAIKA


Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 9.2. - 13.3.2017 välisenä aikana Naantalin kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Kuulutus on lisäksi luettavissa internetissä osoitteessa www.naantali.fi.


MUISTUTUSTEN JA MIELIPITEIDEN ESITTÄMINEN


Ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaisesti on niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varattava tilaisuus tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta. Myös muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä. Muistutuskirjelmässä tulee mainita muistuttajan nimi, osoite ja asuinkunta sekä sen kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus, johon toiminnan vaikutukset kohdistuvat.


Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 13.3.2017 klo 15.00 mennessä Naantalin kaupungin kaavoitus- ja ympäristölautakunnalle osoitettuna osoitteeseen: Naantalin kaupungin kirjaamo, PL 43, (käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2), 21101 Naantali tai sähköisesti: kirjaamo@naantali.fi.


LISÄTIEDOT


Ympäristöpäällikkö ja ympäristönsuojelutarkastaja, puh. 050 339 0535 tai 044 733 4618


Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

8.2.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Ympäristölupahakemus, Jarkko Raivonen".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.