Kuulutus 3.7.2017

Turun Korjaustelakka Oy:n ympäristölupahakemus, Navirentie

Kuulutus ympäristölupahakemuksestaASIA

Naantalin kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnassa on vireillä Turun Korjaustelakka Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee telakka-altaan pidennyksen yhteydessä syntyvän louhittavan kiviaineksen murskausta tontilla. Lupaa haetaan aikavälille 1.10.2017 – 31.12.2018. Lupahakemus sisältää ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisen hakemuksen toiminnan aloittamiseksi ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa.


HAKIJA, SIJAINTIPAIKKA JA TOIMINTA

Turun Korjaustelakka Oy, Y-tunnus 07724562


Hakemus koskee Naantalin kaupungin Kukolan teollisuusalueella osoitteessa Navirentie sijaitsevaa kiinteistöä RN:o 529-106-5-2 ja 529-106-5-3.


Turun Korjaustelakka Oy hakee murskauslupaa telakka-altaan pidennyksestä syntyvän louheen murskausta varten. Pidennyksessä syntyy louhetta noin 88 000 m3, jonka murskaus ja välivarastointi on tarkoitus toteuttaa telakan alueella. Louhinta ja murskaus kestävät noin 2 - 4 kuukautta. Hanke on suunniteltu toteutettavaksi 10/2017- 12/2018 välisenä aikana. Hakemuksen mukaan toiminnan mahdollisia vaikutuksia ympäristöön ovat melu ja pöly. Hakemuksessa on esitetty tiedot päästöjen torunnasta ja vähentämisestä.


ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä Naantalin kaupungintalon palvelupisteessä (Käsityöläiskatu 2, Naantali) palvelupisteen aukioloaikoina.


KUULUTUSAIKA

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 3.7. – 10.8.2017 välisenä aikana Naantalin kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Kuulutus on lisäksi luettavissa internetissä osoitteessa www.naantali.fi.


MUISTUTUSTEN JA MIELIPITEIDEN ESITTÄMINEN

Ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaisesti on niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varattava tilaisuus tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta. Myös muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä. Muistutuskirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite ja asuinkunta sekä sen kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus, johon toiminnan vaikutukset kohdistuvat.


Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 10.8.2017 klo 15.00 mennessä Naantalin kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnalle osoitettuna osoitteeseen: Naantalin kaupungin kirjaamo, PL 43, (käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2), 21101 Naantali tai sähköisesti: kirjaamo@naantali.fi.


LISÄTIEDOT

Ympäristöpäällikkö ja ympäristönsuojelutarkastaja, puh. 040 482 4340 tai 044 733 4618


Ympäristö- ja rakennuslautakunta  

29.6.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Turun Korjaustelakka Oy:n ympäristölupahakemus, Navirentie".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.