Kuulutus 25.4.2017

Ympäristölupapäätös: Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen maarakentamisessa, Jarkko Raivonen


Naantalin kaupungin kaavoitus- ja ympäristölautakunta on 20.4.2017 § 28 myöntänyt seuraavan ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristöluvan:


Jarkko Raivonen: Ympäristölupapäätös, joka koskee kiinteistölle Lammenranta RN:o 529-422-1-28 läjitetyn betoni- ja tiilimurskeen, kiviaineksen ja pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntämistä maarakentamisessa samalla kiinteistöllä. Päätös sisältää ratkaisun toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.


Päätöksen antopäivä on 26.4.2017, jolloin sen katsotaan tulevan asianosaisten tietoon.


Muutosta tähän päätökseen voi hakea Vaasan hallinto-oikeudelta viimeistään 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä. Viimeinen muutoksenhakupäivä on täten 26.5.2017. Valitusosoitus on lupapäätöksen liitteenä.


Lupapäätös on nähtävillä 26.4. – 26.5.2017 välisenä aikana Naantalin kaupungin palvelupisteessä, osoitteessa Käsityöläiskatu 2, Naantali, palvelupisteen aukioloaikoina.


Tämä kuulutus on nähtävillä 25.4. – 26.5.2017 välisenä aikana Naantalin kaupungin virallisella ilmoitustaululla.


Naantalissa 24.4.2017


KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA


24.4.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Ympäristölupapäätös: Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen maarakentamisessa, Jarkko Raivonen".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.