Tiedote 6.9.2010

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

 

Naantalissa valmistellaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa  vuosille 2010-2012

 

 

Uusi lastensuojelulaki 417/2007 tuli voimaan 1.1.2008 alkaen. Lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

 

Lastensuojelulaki (12§) velvoittaa kuntia laatimaan suunnitelman lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelma hyväksytään kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Valtuusto on hyväksynyt suunnitelman teon vuoden 2010 aikana sosiaalityön painopisteeksi.

 

Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain (365/1995) 65 §:n mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Suunnitelma on lakisääteinen väline, jonka avulla ohjataan ja kehitetään lasten ja nuorten hyvinvointia kunnissa. Lastensuojelun suunnitelma käsitellään Naantalin sosiaali- ja terveyslautakunnassa, josta se menee kaupunginhallituksille ja vielä hyväksyttäväksi  kunnanvaltuustolle.

 

Suunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot:

 

  • Lasten ja nuorten kasvuolot ja hyvinvoinnin tila.
  • Lasten ja nuorten hyvinvointia edistävät sekä ongelmia ehkäisevät toimet ja palvelut. 
  • Lastensuojelun tarve kunnassa.
  • Lastensuojeluun varattavat voimavarat.
  • Lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä oleva lastensuojelun palvelujärjestelmä.
  • Yhteistyön järjestäminen eri viranomaisten välillä.
  • Yhteistyö lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä.
  • Suunnitelman toteuttaminen ja seuranta.

 

Kaupunginjohtajan nimeämä Hyvinvointityöryhmä  (perusturvajohtaja (puheenjohtaja),  ylilääkäri, sosiaalijohtaja, sivistystoimenjohtaja, kaupunginarkkitehti ja kehityspäällikkö) johtaa ja vastaa suunnitelman teosta.

 

Hyvinvointiryhmä on nimennyt Lastensuojelun valmistelutyöryhmän, joka  valmistelee suunnitelman. Lasu  –valmisteluryhmään kuuluvat sosiaalijohtaja Riitta Ylipelkonen (puheenjohtaja), koulupsykologi Tanja Aaltonen,  vapaa-aikatoimen päällikkö  Eija Laurila, johtava hoitaja Tellervo Hannula-Lehtinen, sosiaalityön johtaja Jutta Merilahti, terveydenhoitaja Minna Suikkanen, päivähoidon esimies Ritva Parviainen ja VTL Meeri Rusi (sihteeri).

 

Valmistelun koordinoinnista vastaa sosiaalijohtaja, jolta saa asiasta lisätietoja (Riitta.Ylipelkonen@naantali.fi).

 

Suunnitelma valmistellaan moniammatillisena yhteistyönä ja siinä on mukana paikallisten tahojen lisäksi mm.  KASTE -ohjelmasta rahoitusta saanut  Remonttihanke ( paikallinen Sulle - mulle -hanke). 

 

Lasten , nuorten ja vanhempien kuuleminen tapahtuu lastenparlamentin, nuorisofoorumin ja nettikyselyn avulla.

 

 

27.11.2013

 

 

 

 

 

 

 

Osallistu suunnitelman tekemiseen.

 

 
Voit olla mukana Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tekemisessä osallistumalla kyselyyn alla olevien linkkien kautta.

Kysymykset on suunnattu erikseen lapsille, nuorille ja aikuisilla. Valitse itsellesi sopiva osio ja vastaa kysymyksiin. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.
Kyselyyn voi vastata 3.10.2010 asti.

 

Kysely lapsille (alle 12-vuotiaat)

Kysely nuorille (12-17 vuotiaat)

Kysely aikuisilleNAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.