Tiedote 7.3.2017

Naantali säilytti ykköstilansa kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimuksessa

näyttö verkkoetusivu_AA_lev95.jpg

Naantalin verkkosivut saivat käyttäjiltä parhaat pisteet kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimuksessa, joka toteutettiin kaupungin verkkosivuilla 23.9.2016-10.1.2017 välisenä aikana.
Naantali on osallistunut tutkimukseen joka toinen vuosi ja saavutti ensimmäisen sijan myös vuonna 2014 ja 2012 toteutetuissa tutkimuksissa.


Kuntien verkkosivujen käyttäjätutkimuksessa Naantalin kaupungin internet-sivut saivat jälleen käyttäjiltä parhaan arvosanan. Kaupungin verkkosivuja arvioi tutkimuksessa 531 vastaajaa 23.9.2016-10.1.2017 välisenä aikana.


Tutkimukseen osallistui 14 kuntaa, joiden joukossa olivat mm. Turku, Helsinki, Tampere, Kajaani, Tornio ja Jyväskylä. Vastauksia kertyi kaiken kaikkiaan 10 126 kpl. Tutkimuksessa toiselle sijalle ylsi Jyväskylä ja kolmannen sijan vei Tuusula. Naantalin menestys on jatkunut jo vuodesta 2012 lähtien, jolloin tuli jaettu ykkössija Jyväskylän kanssa. Myös vuoden 2014 ja 2008 tutkimuksissa käyttäjät arvioivat Naantalin verkkosivut parhaiksi. 


Käyttäjätyytyväisyyttä ilmaistaan indeksillä, joka kertoo käyttäjien asteikolla 1-5 pisteyttämien, verkkosivuista esitettyjen luonnehdintojen keskiarvoa. Mitä suurempi luku on, sitä tyytyväisempiä käyttäjät ovat internet-sivuihin. Naantalin käyttäjätyytyväisyysindeksi oli 3,71 (vuonna 2014: 3,69). Kakkoseksi tulleen Jyväskylän käyttäjätyytyväisyysindeksi oli 3,69 ja Tuusulan 3,60. Kaikkien kuntien keskimääräiseksi käyttäjätyytyväisyysindeksiksi saatiin 3,48.


Naantalin verkkosivut ovat hyödylliset ja niitä on helppo käyttää


Käyttäjät arvioivat kaupungin sivuja myös kouluarvosanalla: Naantalin saama keskiarvo oli 8,06 (v. 2014: 8,01). Vastaajat pitivät Naantalin verkkosivuja hyödyllisinä. Heidän mielestään ne toimivat ongelmitta ja niitä on yleisesti ottaen helppo käyttää. 


Eniten verkkosivuilta etsittiin ajankohtaisasiaa (39 % vastaajista), tietoa terveydenhoidosta (23 %), vapaa-aika- ja harrastustoiminnasta (23 %) sekä tapahtumista (22 %). Vastaajista 80 % sanoi löytäneensä hakemansa tiedon kokonaan, kun taas 11 % ei löytänyt hakemaansa tietoa. Toisaalta sivustosta oltiin myös sitä mieltä, että se ei mitenkään erityisemmin erotu edukseen, sivustolla olevan tiedon löytämisessä voi joskus olla vaikeuksia ja ulkoasussa olisi kohentamisen varaa.


Vastaajista 70 % oli naantalilaisia, 30 % ulkopaikkakuntalaisia. Vastaajien joukossa oli eniten 46-55- ja 56-65-vuotiaita, molempia 23 %. Yli 65-vuotiaiden määrä oli kivunnut jo lähes samaan, 22 %:iin, kun edellisessä tutkimuksessa heitä oli 15 % vastaajista.


Verkkoasiointia toivottiin eniten terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa


Verkkosivujen välityksellä tapahtuvaa asiointia toivottiin sekä Naantalissa että kunnissa yhteensä eniten terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa (Nli: 42 %/kaikki:45 %), liikunta- ja vapaa-aikapalveluissa (32 %/33 %) ja kirjastopalveluissa (25 %/27 %). Naantalin kohdalla seuraavaksi nousi toive asioida verkossa kulttuuritoimen ja kulttuurilaitosten (19 %) sekä kaavoitus-mittausosaston ja rakennusvalvonnan kanssa (19 %).


Naantali on osallistunut Suomen OnlineTutkimus Oy:n tekemään kuntien verkkosivujen käyttäjätyytyväisyyskyselyyn joka toinen vuosi. Ensimmäisen kerran kyselyyn osallistuttiin  vuonna 2006.


7.3.2017


Kulttuuri- ja tiedotussihteeri
Anttila Anu
Puh: +358 2 4345 339
Gsm: +358 44 7334 566
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Viestintä- ja kehittämispäällikkö
Rinne-Kylänpää Tiina
Puh: +358 2 434 5270
Gsm: 0358 40 9000 866
etunimi.sukunimi@naantali.fiNAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Naantali säilytti ykköstilansa kuntien verkkosivujen käyttäjätutkimuksessa".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.