Tiedote 21.9.2017

Turun kaupunkiseudun liikenneympäristökyselyn tulos: Asukkaat kehittäisivät pyöräväyliä ja joukkoliikennettä

liikenneympäristökysely lev85_ Saara Norrgran_Valonia.jpg

Turun ydinkaupunkiseudun asukkaiden mielestä etenkin pyöräreittien jatkuvuutta sekä pyöräilyn ja jalankulun turvallisuutta tulee parantaa. Myös runkobussilinjastoa sekä joukkoliikenteen sujuvuutta tukevia mobiilisovelluksia tulee kehittää.


Keväällä 2017 Naantalinkin verkkosivuilla olleeseen liikenneympäristökyselyyn vastasi 3530 Turun, Naantalin, Raision, Liedon ja Kaarinan asukasta.


Liikennejärjestelmäsuunnitelman keskeisenä tavoitteena on parantaa kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteita. Tulosten perusteella ydinkaupunkiseudun asukkaiden mielipiteet ovat yhteneväisiä tämän tavoitteen kanssa. Puolet kaikista vastaajista koki joukkoliikenteen kehittämisen seudulla tärkeimmäksi tavoitekokonaisuudeksi. Tämän perässä seurasi pyöräilyn kehittäminen, jonka yli kolmannes vastaajista nosti tärkeimmäksi. Ympäri vuoden autoilevista jopa puolet koki joukkoliikenteen kehittämisen ensisijaiseksi tavoitteeksi kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyössä. Vain noin kymmenes vastaajista piti autoliikenteen kehittämistä tärkeimpänä tavoitekokonaisuutena kaupunkiseudulla.


Vastaajista noin 80 % piti kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittämistoimenpiteitä vähintään melko tärkeinä. Tärkeimmiksi näistä kehittämistoimenpiteistä nousivat kävely- ja pyöräilyreittien jatkuvuuden parantaminen, säännöllisen liikennekasvatuksen tarjoaminen peruskouluissa sekä pyöräilyn ja jalankulun liikenneturvallisuuden parantaminen.
Joukkoliikenteen edistämiseksi vastaajat toivoivat lippujen ostamista helpottavien sekä ajantasaista matkustajainformaatiota tarjoavien mobiilisovellusten kehittämistä, reaaliaikaisten bussin saapumisajan ilmoittavien näyttöjen lisäämistä pysäkeillä sekä tiheän vuorovälin runkobussilinjaston kehittämistä.


Lähes 90 % vastaajista kannatti raskaan liikenteen ohjaamista pois seudun keskusta-alueilta liikenteellisesti sujuvammille reiteille. Henkilöautojen pysäköintipaikkojen vähentämistä Turun keskusta-alueella ei pidetty kovin kannatettavana toimenpiteenä. Kehätien sekä Kaarinantien ja Saaristotien autoliikenteen sujuvuuden parantaminen nähtiin tärkeänä.


Keinoja vähentää henkilöautoilua ja ruuhkia


Liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteena on myös vähentää henkilöautoilun osuutta ja lisätä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta asukkaiden päivittäisessä liikkumisessa.
- Koska henkilöautojen liikennemäärät ovat kasvaneet seudulla vuodesta 2014, halusimme kysyä päivittäin autoilevilta, mitä pitäisi tapahtua, jotta he siirtyisivät joukkoliikenteeseen tai pyöräilemään työmatkansa, toteaa liikennesuunnittelija Mari Sinn Varsinais-Suomen liitosta.


Työmatkansa autoilevista vastaajista noin kolmannes olisi valmis siirtymään joukkoliikenteen käyttäjäksi, jos heidän käyttämiensä bussien vuoroväliä tihennettäisiin aamuisin, päivisin ja iltaisin alle 10 minuuttiin tai jos bussilla kuljettu matka-aika lyhenisi 10 minuutilla. Viidennes heistä olisi puolestaan valmis siirtymään työmatkapyöräilijöiksi, jos pyöräteiden kuntoa ja pyöräilyn sujuvuutta parannettaisiin.


- Tällä hetkellä liikenneverkon kapasiteetti on koetuksella lähinnä vain aamu- ja iltapäivän ruuhkahuippujen aikaan. Jos ruuhkahuippuja pystyttäisiin vähentämään, vähenisivät myös tarpeet kalliisiin liikenneinvestointeihin, toteaa Mari Sinn.
Autoilevista yli 60 prosenttia olisi valmis vaihtamaan pidemmälle reitille ruuhka-aikana, jos he saisivat reitistä ajoissa tiedon mobiililaitteeseen. Vajaa puolet vastaajista olisi valmis kulkemaan töihin ennen tai jälkeen ruuhkahuippujen.


Asukkaat toivovat lisää vaikutusmahdollisuuksia


Liikenneolosuhteiden kehittämisessä tavoitteena on saada alueen asukkaiden mielipiteitä kuuluville. Tulosten mukaan tehtävää olisi erityisesti asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksien lisäämisessä. Yli 60 prosenttia vastaajista haluaisi vaikuttaa liikenneverkon kehittämiseen, mutta samalla he kokevat mahdollisuutensa siihen vähäisiksi. Osallistavista menetelmistä esiin nousi uudenlaisten sovellusten, kuten mobiilisovellusten kasvava tarve joukkoliikenteen sekä pyöräilyolosuhteiden kehittämisessä.


Liikenneympäristökysely toteutetaan jatkossa säännöllisin väliajoin, seuraavaksi v. 2019.
Kyselyn toteutti Varsinais-Suomen liitto ja Valonia osana kansainvälistä CIVITAS ECCENTRIC -hanketta.


Liikenneympäristökyselyn tulokset löytyvät raportista osoitteessa: www.valonia.fi/liikenneymparistotulokset


Lisätiedot
Liikennesuunnittelija Mari Sinn, mari.sinn@varsinais-suomi.fi, p. 045 807 8969, Varsinais-Suomen liitto
Kestävän liikkumisen asiantuntija Mikko Koskinen, mikko.j.koskinen@valonia.fi, p. 040 148 3605,
Valonia – Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus / Varsinais-Suomen liitto


21.9.2017


liikenneympäristökysely lev200_ Saara Norrgran_Valonia.jpg
Kuva: Saara Norrgran, ValoniaNAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Turun kaupunkiseudun liikenneympäristökyselyn tulos: Asukkaat kehittäisivät pyöräväyliä ja joukkoliikennettä".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.