Kuulutus 15.12.2017

Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavaehdotus


Varsinais-Suomen maakuntahallitus päätti kokouksessaan 20.11.2017 asettaa Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville (MRL 65 §).


Kaavaehdotusaineisto on nähtävillä 15.12.2017 - 26.1.2018 välisenä aikana Varsinais-Suomen kuntien virastoissa sekä Varsinais-Suomen liitossa (os. Ratapihankatu 36, 20101 Turku). Kaava-aineisto on lisäksi nähtävillä Varsinais-Suomen liiton internet-sivuilla osoitteessa www.varsinais-suomi.fi.


Kuntien jäsenillä ja osallisilla on nähtävilläoloaikana mahdollisuus tehdä muistutus maakuntakaavaehdotuksesta (MRA 12 §). Muistutukset tulee toimittaa 26.1.2017 mennessä ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@varsinais-suomi.fi tai postitse osoitteeseen Varsinais-Suomen liitto, PL 273, 20101 Turku.


Lisätietoja antavat:

suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 720 3056,

maakunta-arkkitehti Kaisa Äijö, puh. 044 030 4071 sekä

liikennesuunnittelija Mari Sinn, puh. 045 807 8969.

13.12.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavaehdotus".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.