Tiedote 20.3.2017

Miten liikenneympäristöä tulisi mielestäsi kehittää? Vastaa kyselyyn - voit voittaa Jopon!

liikenneympkysely Saara Norrgran_Valonia lev95.jpg

Kyselyn avulla selvitetään Turun, Raision, Naantalin, Kaarinan ja Liedon asukkaiden liikkumistottumuksia ja näkemyksiä seudun liikenneympäristön kehittämisestä. 


Liikenneympäristöllä tarkoitetaan väyliä (mm. pyörätiet), rakenteita, palveluita (mm. joukkoliikenne), liikennettä palvelevista alueita (mm. pysäköintialueet) ja maisemaa.


Kysymykset pohjautuvat Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaan, jonka tavoitteena on erityisesti kestävän liikkumisen lisääminen jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteita kehittämällä, sekä sujuva ja turvallinen liikenne seudulla.


Vastaa kyselyyn ja voita Jopo


Vastaa kyselyyn 30.4. mennessä osoitteessa: www.kyselynetti.com/s/liikenneymparistokysely


Kysely on tarkoitettu kaikille yli 15-vuotiaille Turun ydinkaupunkiseudun eli Turun, Raision, Naantalin, Kaarinan ja Liedon asukkaille. Osissa 1–2 kysytään taustatietoja ja liikkumistottumuksiasi kesä- ja talvikausilla. Osissa 3–4 selvitetään mm. kävelyn, pyöräilyn, bussi- ja raideliikenteen sekä autoliikenteen kehittämistoimenpiteiden merkitystä ja tarpeellisuutta. Aikaa kyselyyn vastaamiseen menee noin 10–15 minuuttia.


Kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan Jopo-polkupyörä (arvo 399 €). Yhteystietoja käytetään ainoastaan arvonnassa ja siihen osallistuminen on vapaaehtoista. Kyselyyn voi halutessaan osallistua myös nimettömänä. Arvonta suoritetaan toukokuun alussa ja voittajalle ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti sähköpostilla tai puhelimitse.  


Kyselyn toteuttaa Varsinais-Suomen liitto ja Valonia osana kansainvälistä CIVITAS ECCENTRIC -hanketta. Suomessa hankkeen päätoteuttaja on Turun kaupunki. Vuosina 2016–2020 toteuttavan hankkeen keskeisenä tavoitteena on lisätä kestävien liikkumismuotojen käyttöä ja vähentää henkilöautoilua Turun kaupungin alueella.


Kyselyn tuloksia hyödynnetään seudun jatkuvassa liikennejärjestelmätyössä. Selvittämällä asukkaiden asenteita ja liikkumistottumuksia voidaan arvioida liikennejärjestelmätyön tavoitteiden ja toimenpiteiden painoarvoa sekä vaikutuksia.Lisätiedot

Mikko Koskinen, kestävän liikkumisen asiantuntija
mikko.j.koskinen@valonia.fi
Valonia – Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus / Varsinais-Suomen liitto


Mari Sinn, liikennesuunnittelija
mari.sinn@varsinais-suomi.fi

Varsinais-Suomen liitto

CIVITAS ECCENTRIC -hanke: www.turku.fi/civitas-eccentric

15.3.2017


liikenneymparistokysely Saara Norrgran_Valonia_lev200.jpg

Kuva: Saara Norrgran, Valonia


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Liikenneympäristökysely".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.