Liikenneturvallisuus syntyy yhteistyöstä

Liikenneturvallisuudesta vastaavat eri tahot yhteistyössä. Poliisi valvoo tie- ja vesiliikenteen turvallisuutta sekä huolehtii raskaan liikenteen ja vaarallisten aineiden kuljetusten valvonnasta. Siviili-ilmailun lentoturvallisuutta ohjaa ja valvoo Ilmailuhallinto.

 

Tärkeä osa liikenneturvallisuutta on liikenneympäristö. Nopeusrajoitukset, kevyen liikenteen väylät, valaistus, ohitusväylien rakentaminen tai vaarallisten liikenneympäristöjen saneeraus edistävät liikenneturvallisuutta.

 

Ihmiset vaikuttavat liikenneturvallisuuteen omalla liikennekäyttäytymisellään. Poliitikot päättävät yhteiskunnan suunnittelusta ja liikennejärjestelmästä. Suunnittelijat toteuttavat poliitikkojen päätökset. Virkamiehet laativat lakiehdotuksia ja sääntöjä. Tienpitäjät ja kunnat vastaavat teistä ja niiden kunnosta. Poliisi valvoo liikennesääntöjen noudattamista. Yritykset myyvät tai valmistavat autoja tai niiden osia.

 

Yhteisöt ja järjestöt osallistuvat liikenneturvallisuuden parantamiseen.

1.12.2010

 

 

 

Liikenneturvallisuus,

Poliisi.fi

 

Turvaohjeita liikenteessä liikkujille,

Liikenneturva.fi

 

Tiepalvelu,

Autoliitto.fi

 

Liikenteen tiedotus

 

Vesiliikenteen valvonta,

Poliisi.fi

 

Lentoturvallisuus,

Ilmailuhallinto.fi

 

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Liikenneturva".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.