Työllistämisen kuntalisä

Kaupunki maksaa yrityksille ja yhdistyksille kuntalisää pitkäaikaistyöttömän työllistämisestä vuonna 2019. Myös kesätyöntekijöiden palkkaamiseen on mahdollisuus saada kaupungin tukea.


Tukea voivat saada yritykset ja yhdistykset, jotka työllistävät naantalilaisia pitkäaikaistyöttömiä, jotka ovat olleet vähintään 200 päivää työmarkkinatuella. Tukea on mahdollista saada enintään 500 €/kk/hlö. Tuki edellyttää TE-toimiston tekemää myönteistä palkkatukipäätöstä.


Kuntalisän myöntämisen ehdot


  • Tuki on tarkoitettu yrityksille ja yhdistyksille.
  • Työllistettävän tulee olla naantalilainen, joka on ollut työmarkkinatuella vähintään 200 päivää.
  • Kuntalisä on enintään 500 € kuukaudessa ja tuki osoitetaan työntekijän palkkauskuluihin.
  • Yritys/yhdistys sitoutuu palkkaamaan työntekijän työssäoloehdon täyttymiseen asti, enintään 8 kuukaudeksi ja maksamaan alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työsuhde puretaan aikaisemmin kuin työsopimuksen on tarkoitus päättyä, tai henkilöllä on palkaton työnteon keskeytys, tukea maksetaan vain niiltä päiviltä, kun henkilölle on maksettu palkkaa.
  • Kuntalisä edellyttää että työllistettävästä on haettu palkkatukea TE-toimistolta, ja siitä on tehty myönteinen palkkatukipäätös.
  • Naantalin kaupungilla on oikeus periä avustus takaisin, mikäli yllä olevat ehdot eivät toteudu.


Tuen myöntämisessä voidaan vähäisissä määrin poiketa, jos se edesauttaa kaupungin työllistämispalveluille asettamien yleisten periaatteiden toteutumista.


Ohjeet kuntalisän hakemiseen


  • Yritys/yhdistys hakee palkkatukea TE-toimiston kautta. Lisätietoja palkkatuesta.
  • Kun myönteinen palkkatukipäätös on tullut, työntekijän kanssa tehdään alan TES:n mukainen työsopimus. TE-toimiston palkkatuen myöntämisen edellytyksenä on, että työsuhde ei ole alkanut ennen tuen myöntämistä!
  • Hakemus työllistämisen kuntalisästä on jätettävä Naantalin kaupungille kuukauden kuluessa palkkatuetun työsuhteen alkamisesta. Hakemukseen on liitettävä palkkatukipäätös ja kopio työsuhteesta.
  • Työllistämisen kuntalisästä tulee päätös noin kahden viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä. Tuki maksetaan jälkikäteen kuukausittain.


Kesätyöllistämisen kuntalisä

Kaupunki maksaa kuntalisää myös yrityksille ja yhdistyksille, jotka työllistävät kaupungin kesätyöhaussa ilman kesätyöpaikkaa jääneitä nuoria.

Tukea on mahdollista saada 150 €/hlö/4 viikon työsuhde.


Kaupunki valitsee kesätyöntekijät huhtikuun loppuun mennessä. Yritykset voivat palkata kesätyöntekijöitä kaupungin kesätyöpaikkaa hakeneiden joukosta koko kesän ajan.
16.1.2019


Lisätietoja:Työllisyysohjaaja
Järvinen Auli
Puh: + 358 44 417 1486
etunimi.sukunimi@naantali.fi

Lomakkeet:

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Työllistämisen kuntalisä".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.