Saaristolautakunnan avustusohjesääntö


1 YLEISTÄ

Saaristolautakunnan tehtävänä on päättää kaupungin talousarviossa Naantalin saaristo- ja maaseutualueilla toimivien yhdistysten ja säätiöiden tukemiseen varattujen määrärahojen käytöstä.


Kalenterivuosittain lautakunta voi hakemuksesta myöntää avustuksia saaristo- ja maaseutualueen hyväksi toimintaa harjoittaville rekisteröidyille yhdistyksille ja säätiöille, joiden kotipaikka on Naantalin kaupunki tai joiden toiminnan kohde on Naantalin kaupungin saaristo- tai maaseutualue.


2 AVUSTUKSET


Avustuksia voidaan myöntää kotiseutu- ja kyläyhdistysten sekä muiden alueen hyväksi toimivien yhdistysten ja säätiöiden toimintaan sekä saaristo- ja maaseutualueen tapahtumien ja hankkeiden toteuttamiseen.
Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon seuraavat tekijät: Saaristo-ohjelman tavoitteiden toteuttaminen, yhdistysten toiminnan avoimuus, laajuus ja merkittävyys, paikallinen toiminta saariston kehittämisen ja edunvalvonnan hyväksi, saaristomatkailun kehittäminen, asukastoiminnan kehittäminen, saariston tapahtumien järjestäminen, saaristolaisperinteen vaaliminen.


3 AVUSTUSTEN HAKEMINEN


Perusavustukset


Perusavustukset julistetaan haettavaksi maaliskuun loppuun mennessä siten kuin kunnalliset ilmoitukset kaupungissa julkaistaan.


Perusavustushakemukseen tulee liittää edellisen toimintakauden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä kuluvan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio.


   4 AVUSTUSTEN MAKSATUS


Avustukset maksetaan hakijan tilille sen jälkeen, kun avustuspäätös on saanut lainvoiman.
Lautakunta valvoo avustusten käyttöä. 20.7.2018

 saaristokallio.jpg

  

    

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Avustusohjesääntö".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.