Hankkeet

Saaristolautakunta on mukana aktiivisesti hanketoiminnassa


Erilaisilla hankkeilla on tärkeä merkitys saariston kehittämisessä. Haettavissa on avustuksia mm. EU-rahoituslähteistä. Avustamme myös yhdistyksiä ja yrityksiä hankerahoituksen etsimisessä.


Saaristolautakunnan budjetissa on vuosittainen määräraha hankkeiden kuntarahoitusosuuksiin.


Hankkeita:

  


Tasapainoa luontoon- Balans i naturen

Hankkeen tavoitteena on nostaa esille potentiaaliset kosteikko ja suojavyöhyke kohteet, sekä välittää tietoa vesiensuojeluun ja perinnemaisemanhoitoon liittyvistä erityisympäristötukimahdollisuuksista viljelijöille ja yhdistyksille.

Kohdealueena on Naantali (Merimasku, Rymättylä ja Velkua), Kustavi ja Taivassalo. Hankeen johtajana toimii ProAgria Suomen Talousseura.


Costa Food (2016)

Hankkeessa luotiin uusi ruokatapahtuma Naantaliin. Tavoitteena oli myös matkailukauden pidentäminen. Hankkeessa luotiin tapahtumakonsepti, joka otettiin käyttöön ja sitä kehitetään edelleen. Tavoitteena on lisätä lähiruuan näkyvyyttä ja saatavuutta. Costa Food jatkuu uusien tapahtumajärjestäjien tuottamana elokuun lopulla.Hankkeeseen saatiin Leader-avustusta Varsin Hyvä ry:ltä.


Merimaskun kalasataman jäähuollon kehittäminen(2017)

Hankkeessa on  kehitetty Merimaskun kalasataman jäähuoltoa hankkimalla jääaseman tiloihin uusi, nykyistä tehokkaampi jäähilekone. Rahoitus saatiin Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmältä.


Saaristo NYT-hanke (2018)

Hankkeen tavoitteena on luoda Naantaliin vuosittainen tapahtuma, jonka teemana on saaristo-, vesistö- ja rannikkomatkailu.Tapahtuma järjestetään samana viikonloppuna Venemessujen kanssa. Tapahtumaan on saatu Leader-avustusta Varsin Hyvä ry:ltä9.2.2018

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Hankkeet".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.