Työn tekemistä säädellään laeilla ja sopimuksilla

Työn tekemistä ja teettämistä säädellään laeilla ja työmarkkinoiden eri osapuolten välisillä sopimuksilla. Näissä määritellään mm. palkkaan, työehtoihin ja työntekijöiden tasa-arvoiseen kohteluun liittyvät asiat.

 

Alakohtaisesti sovitaan lisäksi mm. perhe- ja vapaaeduista, työttömyysturvasta ja muista eduista. Valtiolla ja kunnissa työskentelevien palkoista ja muista palvelusuhteen ehdoista sovitaan virkaehtosopimuksin.

 

Työnantaja ja työntekijä sopivat työsuhteen ehdoista työsopimuksessa, jonka on noudatettava voimassa olevaa työehtosopimusta.

 

Työntekijä voi työnantajan kanssa sopimalla luoda työsuhteeseensa joustoja vuorotteluvapaajaksoilla tai osa-aikatyöllä.

 

Lähteenä käytetty Suomi.fi internet-sivuja.
10.3.2014

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Työelämä".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.