Työkyky ja työsuojelu

Työkykyyn ja työhyvinvointiin liittyvät niin fyysinen ja henkinen hyvinvointi, työsuojelu ja työturvallisuus kuin työntekijää tukeva työympäristö.

 

Julkinen hallinto tukee työkyvyn ylläpitämistä ja työssä jaksamista työterveyshuollon palveluilla ja kehityshankkeilla. Se julkaisee myös suoraan työntekijöille suunnattua tietoa työhyvinvoinnista.


Lähteenä käytetty Suomi.fi internet-sivuja.

10.3.2014

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Työkyky ja työsuojelu".





Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.