Pieneläinten hautausmaa

SOILEHDON PIENELÄINTEN HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSÄÄNNÖT


1. YLEISTÄ

Soilehdon pieneläinten hautausmaan hoidosta vastaa Naantalin kaupunki.
Hautapaikkojen hoidosta ja siisteydestä vastaa hautapaikan varannut henkilö. Hautausmaan muista alueista vastaa Naantalin kaupunki.Hautapaikat varataan Naantalin kaupungin palvelupisteestä, josta saa myös hautapaikan varaamisessa ja hoidossa noudatettavat ohjeet.


Osoite: Käsityöläiskatu 2, puh. (02) 4345 211 tai (02) 4345 215


Alue on tarkoitettu vain naantalilaisten käyttöön.

 

Hautauksessa on noudatettava seuraavia määräyksiä:

 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1374 / 2004
 • Terveydensuojelulaki 24 §
 • Eläintautilaki 55 / 19802. HAUTAUSMAAN KÄYTTÖ

Hautapaikan varannut henkilö on velvollinen noudattamaan seuraavia määräyksiä:


 • Alueelle saa haudata vain lemmikkieläimiä.
 • Peittämiseen on käytettävä alueelle varastoitua täytesoraa.
 • Eläintä ei saa haudata muovisäkissä tai muussa maatumattomassa
  pakkauksessa.
 • Tarttuvia tauteja sairastaneita eläimiä ei saa haudata alueelle.
 • Alle 40-kiloiset eläimet on peitettävä vähintään puolen metrin paksuisella ja yli 40-kiloiset eläimet vähintään yhden metrin paksuisella kerroksella.
 • Hautaaminen on sallittu vain karttaan merkityille paikoille.


Alueella on noudatettava erityistä siisteyttä. Hautauksesta ja hautapaikan hoidosta syntyvät jätteet on pantava tarkoitukseen varatuille paikoille. Tarvittaessa on hautapaikka peitettävä peitelevyllä.


Hautapaikalle saa tuoda muistomerkin ja istuttaa kukkia.


 
3. HAUTAPAIKAN MUUT EHDOT


Mikäli hautaus on suoritettu puutteellisesti, voidaan hautapaikka peruuttaa ja tarvittavista kaivuu- ja istutustöistä periä hautapaikan varanneelta henkilöltä tai siltä, jolle paikka on siirtynyt, korvaus aiheutuneiden kustannusten perusteella lain mukaisin viivästysseuraamuksin.


 
Pieneläinten hautausmaan sijainti kartalla >>

7.5.2018

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Pieneläinten hautausmaa".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.