CO2 Raportti

  1. Naantalin kaupunki on lähtenyt mukaan CO2-raporttiin. Liittymisen myötä myös Naantalin osalta julkaistaan kasvihuonekaasujen viikkotilastoa, joka kertoo kuluttajien sähkönkulutuksen, rakennusten sekä käyttöveden lämmityksen, tieliikenteen, maatalouden ja jätehuollon päästöt.

  

CO2-raportti on vuonna 2008 perustettu verkossa ilmestyvä sitoutumaton uutislehti, joka kertoo lukijoilleen ajankohtaisimmat uutiset ilmastonmuutoksesta ja energiasta. Linkki raportin sivuille: CO2-Raportti

 

CO2-raportti julkaisee myös ainutlaatuista koko Suomen kattavaa, kuntatasolle asti ulottuvaa kasvihuonekaasujen viikkotilastoa. CO2-raportti tuotetaan yhteistyössä Suomen Tietotoimiston (STT), Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Benviroc Oy:n ja GWP Oy:n kanssa. Päästöjen seurantamenetelmän kehitykseen on saatu rahoitusta Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta (Tekes).

Kasvihuonekaasujen viikkotilasto

CO2-raportti.fi:n kasvihuonekaasujen laskenta perustuu Benviroc Oy:n ja GWP Oy:n kehittämään laskentamalliin, joka vastaa päästöraportoinnin uusimpia kansainvälisiä standardeja. Laskentamalli vastaa tapaa, jolla Suomi raportoi päästönsä YK:n ilmastosopimukselle. Viikkotilaston tarkoituksena on konkretisoida arkipäivän valintojen merkitys ilmastonmuutokselle tarjoamalla lähes reaaliaikaista tietoa kasvihuonekaasujen päästöistä.

Päästöjen viikkoraportointimenetelmä on Suomessa ensimmäinen laatuaan, ja maailmallakin sovelluksia on kehitetty ainoastaan muutamalle alueelle.

Viikottaisessa päästöraportoinnissa ovat mukana jo yli 60 kuntaa eripuolilta Suomea.

 


 

 

Mukana olevat kunnat saavat vuosittain koosteraportin edellisten vuosien päästöistä ja voivat seurata päästötilannetta lähes reaaliajassa CO2-raportin sivuilla.

Viikkotilasto koostuu viidestä osasta: kuluttajien sähkön kulutus, lämmitys, tieliikenne, maatalous ja jätehuolto. Viikkotilastossa eivät ole mukana teollisuuden energiankulutus eivätkä prosessipäästöt. Taustatiedot päästöraporttia varten saadaan CO2-raportin omalla tiedonhankinnalla sekä olemassa olevista tilastoista, joita tuottavat muun muassa Tilastokeskus, Tiehallinto, Ilmatieteenlaitos, VTT, Energiateollisuus ry ja maa- ja metsätalousministeriö.

Viikkotilastossa ovat mukana tärkeimmät ilmastoa lämmittävät kaasut: hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4) ja dityppioksidi (N2O). Metaanin ja dityppioksidin päästöt voidaan yhteismitallistaa hiilidioksidipäästöiksi käyttäen niin kutsuttua lämmitysvaikutuskerrointa. Esimerkiksi 1 kg metaania vastaa lämmitysvaikutukseltaan 21 kg hiilidioksidia. N2O on vieläkin voimakkaampi kasvihuonekaasu: 1 kg N2O:ta vastaa 310 kg hiilidioksidia.

Viikkotilastossa päästöt ilmaistaan CO2-ekvivalentteina, mikä tarkoittaa, että myös CH4 ja N2O -päästöjen ilmastovaikutus on yhteismitallistettu vastaamaan hiilidioksidipäästöjä.26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "CO2 Raportti".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.