Esteettömyys

Esteettömyys tarkoittaa elin- ja toimintaympäristöä, jossa kaikki voivat toimia yhdenvertaisesti ja itsenäisesti, liikkumis- tai toimintakyvystään riippumatta. Esteettömyys on laaja kokonaisuus, joka liittyy palveluihin, välineisiin, tiedon ymmärrettävyyteen ja mahdollisuuteen osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Esteettömyys liittyy näkemiseen, kuulemiseen, liikkumiseen ja ymmärtämiseen.


Jokaisen yksilön tulee voida iästä, sukupuolesta, terveydentilasta tai sosiaalisesta, psyykkisestä ja fyysisestä toimintakyvystä riippumatta osallistua yhteiskunnan toimintaan. Ympäristöä ja rakennettua tilaa pidetään esteettömänä silloin kun tämä tavoite toteutuu käytännössä.


Lähtökohtana on hyvä kaavoitus, jossa asuinrakennusten, julkisten rakennusten, koulujen ja päiväkotien, liikenneväylien sekä viheralueiden sijoittamisessa otetaan huomioon edellä mainitut näkökohdat. Lisäksi myös liikenne- ja energiapoliittisella päätöksenteolla voidaan vaikuttaa elinympäristöön.


Toimimista estäviä tai haittaavia seikkoja voivat olla esimerkiksi korkea reunakivi tai askelma, kooltaan tai malliltaan huono tekstityyppi, kuulemista helpottavan apuvälineen puuttuminen, allergiaa aiheuttava materiaali tai hajuste, häikäisevä valaistus tai lasipinta tai vaikeasti ymmärrettävä sanamuoto.


Esteettömyys voi siis olla liikkumisen, kuulemisen, näkemisen tai ymmärrettävyyden

esteettömyyttä. Esteettömyys on yhteiskunnan toimivuuden mittari.


Esteettömyysasiamies

Naantalin esteettömyysasiamiehenä toimii Turussa työskentelevä Turun seudun esteettömyysasiamies Jaana Solasvuo. Esteettömyysasiamiehen toimialueeseen kuuluvat Turun ja Naantalin lisäksi Lieto, Masku, Paimio, Raisio, Rusko ja Sauvo. 

Esteettömyysasiamiehen tehtävänä on mm:

  • etsiä, välittää ja tuottaa sekä yleistä että teknistä tietoa esteettömyydestä ja esteiden poistamisesta
  • kouluttaa, neuvoa ja opastaa kaikissa esteettömyyteen liittyvissä asioissa,

  • edistää esteettömyyttä toteuttavien ja parantavien käytäntöjen toteutumista suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa
  • luoda toimiva järjestelmä esteiden välttämiseksi, kartoittamiseksi ja poistamiseksi

    luonnollisena osana kaupungin hallintoa


Käytännön työ on toimia eri tilanteissa asiantuntija-apuna, neuvonta, ohjaus ja ongelmien selvittely. Esteettömyysasiamies antaa myös lausuntoja ja tekee esteettömyystarkastuksia.24.5.2018

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Esteettömyys".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.