Luonnonsuojelu

 

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on luonnonsuojelun kulmakivi.

Monimuotoisuudella tarkoitetaan eliölajien runsautta, niiden perintötekijöiden vaihtelua ja elinympäristöjen moninaisuutta.

Naantalissa on paljon arvokkaita luontokohteita, jotka on alustavasti kartoitettu ja joita rauhoitetaan erillispäätöksin.

 

Luonnon- ja maisema-arvojen huomioonottamista maankäytön suunnittelussa ja ympäristöä muuttavissa hankkeissa edistetään kartoittamalla arvokkaat kohteet jo hankkeiden suunnitteluvaiheessa ja ottamalla luontoarvot huomioon suunnitelmien ja hankkeiden toteutuksessa.

  

Luonnonsuojelun tavoitteena on myös turvata kuntalaisille mahdollisuuksia virkistäytyä ja matkailla luonnossa. Luonnonmaalla ja Luolalanjärvellä on luontopolkuja, joilla kuntalaiset voivat tutustua kaupungin rikkaaseen lähiluontoon. 

15.12.2014

 

 

 

 

Yhteystiedot:

 

Vs. ympäristöpäällikkö
Kemppi Tiina
Gsm: +358 44 7334 618
etunimi.sukunimi@naantali.fi
 

 

 

 

 Tuomi.jpg

 

 

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Luonnonsuojelu".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.