Teersalon saaristokasvitarha

Teersaloon perustettiin vuonna 2001 pieni saaristokasvitarha velkualaisten talkootyönä.

Kasvitarhaan on istutettu luonnonkasveja, joita esiintyy saariston niityillä ja kedoilla. Saaristokasvitarha on varustettu opastaululla, jossa kerrotaan eri luonnonkasveista. Myös istutusten keskellä on kasvikohtaisia kylttejä.

 

Suurin osa Suomen niityistä on välillisesti ihmisen aikaansaamia. Hylätyt pellot, laidunmaat ja nurmet kehittyvät niityiksi, ennen kuin kasvavat umpeen metsäkasvillisuudesta. Perinteisesti niittyjä on käytetty laiduntamiseen ja niittämiseen.

 

Niittyjen luokittelussa tarkastellaan maaperän tuoreutta sekä kasvillisuuden lajikoostumusta. Erilaisia niittyjä ovat mm. ranta-, lehdes- ja lehtoniityt sekä kedot.

 

 

Keto

 

Keto on kuiva ja karu niitty. Laidunnus on pitänyt kedot puuttomina ja pensaattomina, avoimina kasvupaikkoina. Kedoilla maaperä on ohutta ja siksi kosteusolosuhteet saattavat vaihdella suuresti kasvukauden aikana. Kuivana kesänä kedon kasvit kulottuvat ja kosteina kesinä heinät valtaavat alaa tukahduttaen heikommat kasvit. Velkualla ketoalueet ovat usein pienialaisia johtuen kallioperän mosaiikkimaisuudesta.

 


Rantaniityt

 

Rantaniityt ovat matalakasvuisia niittyjä, jotka jäävät ajoittain meriveden alle veden pinnan noustessa. Rantaniittyjä on ennen hoidettu niittämällä. Tällöin ruovikon kasvu pysyi kurissa ja rantaniityillä kukoisti kaunis kukkaloisto. Rantaniityillä viihtyivät myös hyönteiset, perhoset ja linnut.

 


Lehdesniityt

 

Lehdesniityt ovat harvapuustoisia niittyjä. Niitä on hoidettu niittämällä, jälkilaiduntamalla ja lehdestämällä. Lehdestämisessä lehtipuista katkotaan oksien latvoja ja sidotaan niistä tuuheita oksanippuja eli kerppuja. Valkuaisaine- ja vitamiinipitoisilla kerpuilla ruokittiin karjaa. Lehdesniityt ovat lajistoltaan rikkaimpia luontotyyppejämme. Lehdesniityillä kasvavat lehtojen ja niittyjen kasvillisuus rinnakkain. Eläinlajistoltaan lehdesniityt ovat myös runsaita. Monet hyönteiset, perhoset ja linnut viihtyvät lehdesniityillä.

 

 

teersalo 

sijainti opaskartalla >> 

1.12.2010

 

 

 

Kuvat ja teksti:


Päivi Luukkonen, biologi

 


 
Kuva: Päivi Luukkonen
Teersalon saaristokasvitarha

 

Kuva: Päivi Luukkonen
Ketojen ja niittyjen kasveja

 Kuva: Päivi Luukkonen 

 

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Teersalon saaristokasvitarha".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.