Meluntorjunta

Melu on yksi tämän hetken merkittävistä elinympäristön laatua, viihtyisyyttä ja terveyttä heikentävistä tekijöistä. Useat taajamien toiminnot tuottavat melua; tie- ja raideliikenne, teolliset toiminnat ja rakentaminen sekä erilaiset tapahtumat. Melualueet laajenevat ja yhä useammat ihmiset kärsivät melusta. Meluhaittojen ehkäisemisessä maankäytön ja liikenteen suunnittelu ovat avainasemassa. Melua voidaan torjua myös erilaisin teknisin keinoin mm. äänilähteeseen, äänen etenemiseen tai vastaanottokohteeseen kohdistuvin toimenpitein. 


Tilapäisistä häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavista tapahtumista on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristöviranomaiselle.


Tilapäistä, paikallista meluhaittaa aiheuttavat teollisuus, rakentaminen, kunnossapito sekä erilaiset yleisötapahtumat ja harrasteet. Meluilmoitus on tehtävä Naantalin teknisiin palveluihin kirjallisesti riittävän ajoissa ennen häiriötä aiheuttavan toiminnan aloittamista, viimeistään 30 vuorokautta aiemmin.


Naantalin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä on eräitä poikkeuksia ilmoitusvelvollisuudesta.


Meluntorjunnan valvonta tapahtuu pääosin lupakäsittelyjen kautta, tarkastuskäynnein sekä valitusten käsittelyjen yhteydessä. Ympäristösuojeluviranomaisten toimesta ei tehdä melumittauksia tilauspalveluna, ainoastaan valituksiin liittyen voidaan mitata melutasoja.

4.1.2018


Yhteystiedot:

Ympäristöpäällikkö
Kajala Saija
Gsm: +358 40 4824 340
etunimi.sukunimi@naantali.fi


Vs. ympäristönsuojelutarkastaja
Taipaleenmäki Marjut
Gsm: +358 44 7334 618
etunimi.sukunimi@naantali.fi
NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Meluntorjunta".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.