Metsät

  

Naantalin kaupungin omistamien metsien kokonaispinta-ala on noin 864 hehtaaria. Näistä noin 324 ha sijaitsee asutuksen välittömässä läheisyydessä, ja niiden tärkein merkitys on toimia ulkoilu- ja virkistysalueina. Varsinaisia talousmetsiä kaupungin omistuksessa on noin 540 ha, joista osa sijaitsee lähikuntien alueilla.


Ulkoilu- ja virkistysmetsiä hoidetaan puistometsinä, jolloin hoidon kannalta tärkeitä tekijöitä ovat viihtyisyys, monimuotoisuus ja turvallisuus.

Talousmetsiä hoidetaan metsänhoitoyhdistyksen laatiman suunnitelman mukaan, joka takaa metsien pysyvän elinvoimaisina, terveinä ja tuottavina.


Kaikki metsät ovat vapaasti käytettävissä virkistykseen ja ulkoiluun, sen sijaan niiden käyttö romujen tai kasvijätteiden kaatopaikkoina on kielletty.Kaupungin metsäalueilta polttopuiksi kerättävistä hakkuutähteistä ja tuulenkaadoista voi tiedustella apulaiskaupunginpuutarhurilta.


9.11.2018Lisätiedot:


Polkko Jari
Apulaiskaupunginpuutarhuri
Tekniset palvelut
Viheryksikkö
Puh: +358 2 434 5416
Gsm: +358 50 339 0531
etunimi.sukunimi@naantali.fi

  

 metsä.JPGNAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Metsät".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.