Ympäristönvalvonta

Ympäristönsuojelun valvontaan kuuluu mm. lakien ja asetusten noudattamisen, ympäristölupien ja niiden johdosta tehtyjen päätösten, sekä ympäristön tilaa koskevien asioiden yleisen edun valvontaa.

   

Käytännössä tämä tarkoittaa, että yrityksiin tehdään määräaikaisia ja satunnaisia tarkastuksia sekä valvotaan toimintaa laitoskohtaisten valvontaraporttien avulla. Onnettomuudet ja vaaratilanteet sekä erilaisista häiriöistä tehdyt yleisöilmoitukset käydään selvittämässä ja tarkastamassa paikan päällä mahdollisimman pikaisesti.


Valvontaa tehdään myös yleisöilmoitusten perusteella esimerkiksi jätehuollon osalta.


Ympäristönsuojelumääräykset


Naantalin kaupunginvaltuusto on antanut 11.4.2012 § 20 ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 19 §:n perusteella. Ne ovat tulleet voimaan 1.6.2012.


Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Ympäristönsuojelumääräyksissä on käsitelty mm. jätevesien käsittelyä ja johtamista, ilmansuojelua, meluntorjuntaa, autojen ja muiden koneiden ja laitteiden pesua, jätteiden ja kemikaalien käsittelyä sekä öljysäiliöiden kunnon tarkastamista.
4.1.2018
Yhteystiedot: 


Vs. ympäristöpäällikkö
Taipaleenmäki Marjut
Gsm: +358 44 733 4618
etunimi.sukunimi@naantali.fi


Vs. ympäristönsuojelutarkastaja
Virolainen Pilvi
Gsm: +358 44 334 4977
etunimi.sukunimi@naantali.fi   


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Ympäristönvalvonta".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.