Asuntomessutontin hakeminen

Tonttihaku

Asuntomessutontin haku poikkeaa normaalista Naantalin kaupungin tonttien hakuprosessista. Naantalin asuntomessutonttien hakulomakkeen (tulossa verkkosivuille myöhemmin) liitteeksi tarvitaan vähintään hankekuvaus ja ideatason asema-, pohja-, julkisivu- ja leikkaussuunnitelmaluonnokset, jotka tulee tehdä ensisijaisesti yhdelle tontille.

Lisäksi hakijalta pyydetään hakuvaiheessa perusteluja sille, miten rakennushanke ilmentää Naantalin asuntomessujen rakentamisen teemoja. Tärkein teema on saariston luonnon kunnioittaminen rakentamisessa, ja se on otettava huomioon kaikissa suunnitelmissa. Hakijalta tiedustellaan myös taloteknisiin ratkaisuihin ja hankkeen mahdollisiin yhteistyökumppaneihin liittyviä asioita. Tonttia voivat hakea sekä yksityishenkilöt että yritykset.

Pientalotonttihaun kulku

  1. Tonttien haku 15.8.–31.10. Luonnokset ja hakemus liitteineen.
  2. Rakentajien valinta 31.12.2019 mennessä.
  3. Tarkemmat suunnitelmat, varauspäätös hakijoille, tontinvarausmaksu, monikantasopimukset.
  4. Tonttikauppa tai vuokrasopimus.
  5. Rakennuslupahakemus, lopulliset suunnitelmat.
  6. Rakennuslupa.
  7. Rakentaminen voi alkaa syyskuussa 2020.

Apua ja inspiraatiota suunnittelun pohjaksi asuntomessualueelle toivotuista rakennustyyleistä löytyy rakennustapaohjeesta (pdf), joka myös esittelee konkreettisia esimerkkejä kuhunkin kortteliin toivotuista talotyypeistä. Se ei kuitenkaan ole valmis toteutussuunnitelma vaan esittelee mahdollisuuksia ja antaa vinkkejä niiden hyödyntämiseen. Asemakaavankaavamääräykset puolestaan ovat melko sallivia, mutta määrääviä alueen rakentamiselle, joten myös niihin on tärkeä tutustua.

Talosuunnittelun tukena on Naantalin asuntomessutoimiston henkilökunta, jolta saa henkilökohtaista neuvontaa kaikissa tonttihakuun liittyvissä kysymyksissä. Apuna on lisäksi kaupungin puolesta alueeseen perehtynyt arkkitehtitoimisto, jonka tehtävänä on toimia kohteen pääsuunnittelijan (arkkitehti tai rakennusarkkitehti) apuna erityisesti tontin maastoon sijoittelun suunnittelussa ja sopivan tyylisen talotyypin valinnassa. Jokaiselle hakijalle annetaan mahdollisuus konsultaatioon valitun arkkitehdin kanssa. Tämä mahdollisuus on syytä käyttää osittain jo luonnosvaiheessa, kun sopiva tontti on löytynyt ja rakennushankkeen toteuttajan oma pääsuunnittelija valittu.

Ensimmäisen hakukierroksen jälkeen saattaa tulla toinen hakukierros, mikäli kaikille tonteille ei löydy rakentajaa ensimmäisen haun jälkeen. Mikäli syystä tai toisesta hakemus ei johda positiiviseen lopputulokseen asuntomessualueelle rakentamisesta, teemme kuitenkin kaikkemme löytääksemme rakentajalle sopivan tontin muualta tonttitarjonnastamme.

Projektipäällikkö
Matkapuhelinnumero
050 410 4005
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address
Käsityöläiskatu 2, Pl 43

Avainsanat

Asuminen ja ympäristö
Asuminen
Rakentaminen