Suomi.fi-tunnistautuminen
Tunnistaudu
Täyttääksesi lomakkeen ole hyvä ja tunnistaudu ensin.

Anomus lapsen varhaiskasvatuspaikan käytön/varhaiskasvatusmaksun muutoksesta

Ilmoittaja
Lasten tiedot
Lapsemme tulee käyttämään yllä mainittua varhaiskasvatuspaikkaa seuraavasti (huomioi esiopetuksen maksuttomuus 4 h/pv):
Osa-aikaisuus
Vuorotyöstä, opiskelusta tai muusta syystä aiheutuvasta normaalia vähäisemmästä varhaiskasvatuspaikan käytöstä myönnetään maksualennus vähintään kolmen kuukauden ajaksi. 
 
Mikäli hoitopäivien määrä jossakin kuukaudessa ylittyy, palautuu varhaiskasvatusmaksu normaalin korvausluokan mukaiseksi. 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuvelvollisuus päättyy irtisanomisilmoituksessa ilmoitettuna päivänä.