Tukea ja ohjausta 7–12-vuotiaille ja heidän perheilleen

Oli huolesi pieni tai suuri, aina voit kysyä neuvoja ja apuja puhelimitse, Wilma-viestillä tai kasvokkain. Oman koulusi kasvun ja kehityksen ammattilaiset ovat nimetyillä kouluillaan tiettyinä päivinä viikosta. 

Meillä on yhteinen tavoite – edistää ja ylläpitää yhdessä perheen kanssa hyvää oppimista, psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia.

Tuemme lasten ja nuorten mielen- ja kehon terveyttä ja ehkäisemme syrjäytymistä, tuemme oppimista sekä ehkäisemme mahdollisimman varhain oppimisen esteitä ja opiskeluun liittyviä muita ongelmia.

Kouluterveydenhoitajat

Koulukuraattorit

Koulupsykologit

Perheohjaaja

Voit myös painaa Pyydä apua-nappia. 

Asiasanat

Lapsiperheet
Nuoret
Kasvatus ja koulutus
Perheiden palvelut