Lukemaan!-hanke

Nainen lukemassa kirjaa lapselle

Luetaan yhdessä!

Haastamme perheet lukemaan viisi iltasatua lapselle 1.6-17.6.2021 välisenä aikana. Luetut iltasadut merkitään Iltasadun aika! -lappuun ja palautetaan pieneen kirjapuotiin, mikäli haluaa osallistua kirjapalkinnon arvontaan. Mikäli haluat osallistua arvontaan, lisääthän lappuun yhteystietosi. Arvonta suoritetaan kesäkuun aikana.

Millainen merkitys sillä on, että vanhempi lukee lapselle kirjaa, tutkija ja kriitikko Päivi Heikkilä-Halttunen?

- Lapsi arvostaa sitä, että aikuinen pysähtyy ja löytää rauhallisen ajan lukea hänelle, antaa siis hänelle aikaansa.
- Ääneen lukemisen tärkein, vaikka vähän unohdettu merkitys on, että aikuinen antaa lapselle rikkaan äidinkielen. Arkikieli tahtoo usein olla komentoja, huolehtimista ja muuten topakkaa kieltä. Lukeminen osoittaa lapselle, että kielellä voi myös leikkiä.
- Lukemisen kautta aikuinen antaa lapselle mielikuvituksen siivet, jotka kantavat monin tavoin aikuisuuteen saakka.

Voiko ääneen lukeminen auttaa lasta koulussa?

- Tutkimusten mukaan lapselle lukeminen auttaa vieraiden kielten oppimisen lisäksi myös matemaattisissa aineissa. Hahmotuskyky ja kielilogiikka heijastuvat siis monelle alueelle.
- Nykymaailmassa sanan mahti on voima, jota ei kannata aliarvioida.
- Lapsi, jolla on äidinkieli hallussaan, pystyy sanallisesti perustelemaan näkemyksiään. Todennäköisesti hän ei silloin yhtä helposti turvaudu nyrkkeihin.

Kannattaako lapselle lukea vielä, kun hän osaa jo itse lukea?

- Ilman muuta. Monet kiinnostavat kirjat jäävät lukematta ilman aikuisen apua. Ääneen luku rentouttaa lasta ja vapauttaa hänen aistinsa nauttimaan tarinasta.
- Tutkimusten mukaan ääneen lukeminen hyödyttää vielä 13-vuotiastakin lasta, eikä siitä ole mitään haittaa myöhemminkään.
- Lukea voi esimerkiksi paksuja fantasiakirjallisuuden tai lasten- ja nuortenkirjallisuuden klassikoita tai nuoren elämänpiiriä lähellä olevia nykyromaaneja.

Iltasatu tuo turvaa

Rutiinit luovat pienelle lapselle turvaa. Ne osoittavat, että maailma on muuttumaton ja vakaa paikka, jossa on hyvä olla. Ilman niitä lapsi hätääntyy, sillä maailma näyttäytyy pelottavana paikkana, jossa on oltava koko ajan aistit valppaina. Tutut rutiinit ennakoivat tulevaa, ja kun lapsi tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu, hän voi ottaa rennosti.
Pienelle vauvalle riittää viimeiseksi iltarutiiniksi unilaulu tai loru, mutta viimeistään yli yksivuotiaan iltoihin kannattaa lisätä myös iltasatu, jota voi pidentää sen mukaan, kun lapsi kasvaa ja jaksaa kuunnella pitempään. Joka ilta toistuva rauhallinen lukuhetki tuo lapsen elämään tärkeän turvallisen rutiinin, joka välittää lapselle tiedon siitä, että kohta on aika siirtyä yöpuulle, eikä unten maille menemisessä ole mitään pelättävää. (Helovuo, Marika: 100 syytä lukea, lukukipinän sytytyskirja. Avain 2016.)

Lukemaan!-hanke

”Lastenkirjallisuuden lukemisen hyödyllisyydestä lapsille on metrikaupalla tieteellistä tutkimustietoa. Ääneen lukemisen hyödyt ovat niin moninaiset ja kiistattomat, että lukemista voi yksinkertaistettuna kutsua taikakeinoksi, joka pitää lapsiperheessä monenlaisia ongelmia loitolla ja jonka avulla voi ratkaista eteen tulleita pulmia helposti, vaivattomasti ja edullisesti."
Marika Helovuo kirjassa 100 syytä lukea -kirjasta (2016)

Tiesitkö, että pohja lukutaidolle luodaan jo varhaislapsuudessa? Yhteinen lukuhetki aikuisen kanssa on vuorovaikutusta, läsnäoloa ja yhdessä tekemistä, jolloin lapsi tuntee olevansa tärkeä ja rakastettu. Lukuhetkillä kehittyy tärkeitä kuuntelemisen, ymmärtämisen, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen taitoja.

Jo ennen lukutaidon kehittymistä yhteiset lukuhetket herättävät lapsessa kiinnostuksen kirjoitettuun kieleen, ja näin myöhemmin koulussa pärjääminen ja koulumyönteisyys on vahvempaa. Runsaasti lukemalla voi saada lukutaidon sujuvaksi, mutta jo ennen sitä takeltelevaa lukutaitoa edistävät myönteiset kokemukset kirjojen parissa. Kirjojen ja tarinoiden parissa kasvaneella lapsella on ympäröivä maailma käsissään, lukutaito vahvistuu ja on näin avain elämässä pärjäämiseen.

Lukemaan!-hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön tukema. Tarkoituksena on jakaa tietoa lukemisen tärkeydestä, edistää lukemisen kulttuuria ja kehitellä mielenkiintoisia tapoja lisätä lukuintoa. Jo pitkään ollaan oltu huolissaan lasten ja nuorten lukutaidosta. Lukemisen kulttuurin on koettu vähenevän, haluamme kiinnittää huomiota lastenkirjallisuuden lukemisen hyötyihin.

Hankkeen projektityöntekijänä toimii Viveka Raitanen p. 040 624 0465 tai etunimi.sukunimi@naantali.fi.

Liitteet

Asiasanat

Lapsiperheet
Kasvatus ja koulutus