Naantalin varhaiskasvatuksen toimintalinjaus 2019-2024

Toimintalinjauksen tarkoituksena on kuvata lapsi- ja perheystävällisen Naantalin varhaiskasvatuksen palvelujen kokonaisuutta.

Linjaus avaa varhaiskasvatuksen työtä ohjaavia raameja ja sisältöä. Lisäksi siinä on pyritty kuvaamaan toiminnan suunnittelua, toteuttamista, päätöksentekoa ja arviointia ohjaavia elementtejä sekä niitä käytännön toimia ja ratkaisuja, jolla toimintalinjauksessa kuvattu visio saavutetaan. Linjauksen luonnissa on pyritty ymmärtämään naantalilaisten perheiden tarpeiden nykytila; toimintaympäristön ja asiakastarpeiden muutokset suhteessa kaupungin varhaiskasvatuksen palvelutarjonnan rakenteeseen.

Toimintalinjaus pohjaa Naantalin kaupungin strategiaan,  hyvinvointisuunnitelmaan sekä kaupungin suunnitelmaan koulu- ja päiväkotiverkon kehittämiseksi.

Toimintalinjausta on valmisteltu yhdessä varhaiskasvatuksen työntekijöiden ja esimiesten sekä koulutuslautakunnan luottamushenkilöiden kanssa. Lisäksi asiaa on työstetty Naantalin varhaiskasvatuksen asiakkaiden kokemusasiantuntija –ryhmässä.

lateral-image-left

Asiasanat

Lapsiperheet
Kasvatus ja koulutus