Kirkkotien, Saiturintien, Porhonkujan ja Palstantien katusuunnitelmat

Rymättylän Taipaleen alueen kunnallistekniikka

Kirkkotien, Saiturintien, Porhonkujan ja Palstantien katusuunnitelmat ovat julkisesti nähtävillä 2.8.-20.8.2021 kaupungin kotisivuilla sekä kaupungintalolla Käsityöläiskatu 2, 1. krs (aulatila) elokuun 2. päivästä 2021 alkaen.

Suunnitelmaselostus:

Rymättylän kirkon läheisyydessä sijaitsevat asemakaavassa kaduiksi merkityt Kirkkotie, Saiturintie, Porhonkuja ja Palstatie.  Ne on merkitty asemakaavassa tarkemmin pihakaduiksi Palstantietä lukuun ottamatta. 
Asemakaavan mukainen katualue on pääosin lunastamatta. Kirkkotien eteläosuudesta on lunastustoimitus vireillä. 

Naantalin kaupunki on Rymättylän kuntaliitoksesta asti ylläpitänyt Kirkkotietä vastaavalla tavalla kuin muita hallussa oleviaan katujaan. Alueen nykyiset kadut ovat rakentuneet aikojen saatossa, ja alueelta puutuu kattava vesihuoltoverkosto ja katuvalaistus. Alueen eteläosassa on kiireellinen tarve rakentaa ajanmukainen vesihuoltojärjestelmä. Samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista rakentaa katujen kuivatus ja saneerata kadut. 

Katusuunnitelmaehdotuksissa on pyritty huomioimaan nykyiset aidat, puut ja rakennukset, jotka sijoittuvat katualueelle, niin että mahdollisemman vähän jouduttaisiin kadun rakentamisen yhteydessä niitä purkamaan. Joitakin aitoja ja puita joudutaan kuitenkin poistamaan, koska ajoradan minimileveydeksi suunnitelmassa on otettu 3,5 m, joka on pelastusreitin vähimmäisleveys. Kadulla on myös leveämpiä osuuksia, koska pihakadun minimiksi suositellaan 4,5 metriä. 

Kadun kuivatus on hoidettu avo-ojapainantein, reunakivin ja hulevesiverkoston ritiläkaivoilla. Kirkkotie ja Saiturintie on esitetty valaistavaksi.

Alueen kadut on suunniteltu pihakaduiksi, jolloin pysäköiminen pihakadulla pitää osoittaa erikseen. Alueelle on sijoitettu yksi pysäköinnille sallittu alue (yht. 2 autopaikkaa).

Katusuunnitelmat ovat liitteinä.

Suunnitelmat (pdf-tiedostoja):

Asemapiirustus

Kirkkotie pituusleikkaus

Saiturintie pituusleikkaus

Porhonkuja pituusleikkaus

Palstantie pituusleikkaus

Lisätietoja suunnitelmista antavat

Suunnitteluinsinööri Heli Ojanen
050 339 0562
heli.ojanen@naantali.fi

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi
050 4649 902
mika.hirvi@naantali.fi