Soveltava liikunta

Fysioterapeutti kuntouttamassa

Soveltavalla liikunnalla tarkoitetaan niiden henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden, toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan, ja heidän liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Tavoitteena on tarjota esteettömiä, monipuolisia, yhdenvertaisia, laadukkaita ja innostavia liikuntapalveluita kaiken ikäisille. Tavoitteena on mahdollistaa liikunnallisia toimintoja, ryhmiä, kursseja ja tapahtumia asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan koko kauden. Yhteistyötä tehdään eri toimijoiden, järjestöjen ja ympäristökuntien kanssa.

Saattajakortti 

Tietoa saattajakortista ja kortin käyttöpaikat. Uusi saattajakortti anotaan saattajakorttihakemuksella, joka löytyy sivun alareunasta. Vanhan saattajakortin uusiminen tulee tehdä kortinhaltijan toimesta voimassaoloajan päätyttyä . Uusiminen tehdään samalla hakemuksella kuin uuden kortin anominen. Saattajakorttiin liittyvissä asioissa lisätietoa antaa soveltavan liikunnan ohjaaja.

Avustajan kanssa liikkumaan ja kulttuurin pariin!

Turun seudun 11 kunnassa, Kaarinassa, Liedossa, Maskussa, Mynämäellä, Naantalissa, Nousiaisissa, Paimiossa, Raisiossa, Ruskolla, Sauvossa ja Turussa on käytössä yhteinen Saattajakortti. Saattajakortin tavoite on helpottaa vammaisen tai pitkäaikaissairaan liikunnan ja kulttuurin harrastamista.

Kortti oikeuttaa yhden saattajan maksuttomaan sisäänpääsyyn kuntien määrittelemille liikuntapaikoille ja kulttuuripalveluihin. Uimahalleissa, kunto- ja liikuntasaleissa sekä kulttuurikohteissa toiminnan tulee olla kaupungin järjestämää. Kortin käyttöpaikat on nähtävissä saattajakortti -sivuilta, kuntien verkkosivuilta ja liikuntapalveluissa. Kortin käyttömahdollisuuksista voi kysyä myös kustakin vierailukohteesta.

Turun seudun kunnissa asuvalla henkilöllä, jolla on avustajan tarve, on mahdollisuus hakea Saattajakorttia koti- tai asuinkunnastaan. Kortin myöntää kunnan liikunta- tai sosiaali- ja terveyspalvelut hakemuksen perusteella. Korttia anottaessa tulee esittää kuntoutus- / palvelusuunnitelma tai sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön (esim. lääkäri, fysioterapeutti, kuntoutusohjaaja, toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja jne.) lausunto. Näkövammaiset saavat kortin myös esittämällä Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry:n näkövammaiskortin.

Kortti on henkilökohtainen ja sen olemassaolo tulee esittää kassalla tai lippuja ennakkoon varatessa. Kortin haltijan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Saattajana voi toimia kulloinkin eri henkilö. Kortin haltija valitsee avustajan ja vastaa hänen kelpoisuudestaan tehtävään (yleisissä pukuhuoneissa avustajan tulee olla samaa sukupuolta). Kortti on voimassa määräajan, enintään viisi vuotta kerrallaan. Korttia uusittaessa toimitaan saman käytännön mukaisesti kuin uutta korttia haettaessa.

Sairaaloiden osastot, laitoshoidon yksiköt ja palveluasumisen toimipisteet voivat anoa Saattajakorttia osasto-, laitos- tai toimipaikkakohtaiseen käyttöön. Toimipaikkakohtaista korttia käytettäessä henkilökuntaan kuuluva voi toimia avustajana useammalle ryhmään kuuluvalle avustettavalle. Saattajan henkilöllisyys tulee todistaa työpaikan henkilökortin avulla.

Saattajakorttipalvelut Naantalissa

Saattajakortti käy pääsääntöisesti Naantalin kaupungin liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluiden omissa toiminnoissa ja tapahtumissa. Muiden yhteistyökuntien saattajakorttipalvelut löytyvät saattajakortti-sivustolta. 

Lisätiedot Naantalin avustajapalveluista. 

EU:n Vammaiskortti

EU:n Vammaiskortti on vapaaehtoinen kommunikoinnin ja osallistumisen apuväline. Se on tarkoitettu ihmisille, jotka tarvitsevat erityistä tukea osallistumisessa yhteiskunnan toimintaan. EU:n Vammaiskortti on voimassa kymmenen (10) vuotta. Tämän jälkeen kortin voi uusia. 

Lisätietoa EU:n Vammaiskortista

Avustajakeskus

Näkö-, liikunta- ja kehitysvammaiset sekä muistiasiakkaat voivat kysyä avustajaa myös Avustajakeskuksesta avustajakeskus@avustajakeskus.fi, 02-251 8549. Avustajakeskuksen sivuille pääset tästä linkistä www.avustajakeskus.fi. 

Liitteet

Liikunnanohjaaja
Organisaatio
Sivistyspalvelut
Matkapuhelinnumero
+358 406 837454
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Kesti-Maaria, Maariankatu 2

Asiasanat

Kulttuuri ja vapaa-aika
Liikunta ja ulkoilu