Europarlamenttivaalit 2019

Äänestyslippu pudotetaan vaaliuurnana

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 15.–21.5.2019 (keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 15.–18.5.2019. Suomalaisessa laivassa ulkomaan ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo keskiviikkona 8.5.2019.

Äänioikeus ja äänestäminen

Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on

  1. asuinpaikkaan katsomatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta, ja
  2. muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja jolla on kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää.

Verkosta (www.vaalit.fi) löydät lisätietoa muun jäsenvaltion kansalaisen edellytyksistä äänestää Suomessa.

Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty hänelle saapuvaan ilmoituskorttiin.

Ennakkoäänestys

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys on kotimaassa 15.–21.5.2019.
lateral-image-left
lateral-image-left

Kotiäänestys

Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana 15.–21.5.2019 äänestäjälle erikseen ilmoitettuna ajankohtana.
lateral-image-left
lateral-image-left
lateral-image-left

Avainsanat

Osallistuminen ja päätöksenteko
Demokratia
Vaalit