Aluevaalit 2022

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa keskiviikko 12.1.2022 – tiistai 18.1.2022, ulkomailla 12.1.2022 - 15.1.2022.

Koronaohjeita äänestäjille aluevaaleissa (Vaalit.fi)

Lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä oleva ei saa tulla sisään äänestyspaikkaan. Karanteenissa tai eristyksessä olevan äänestäminen on mahdollista vaalipäivänä äänestyspaikan pihalla tai ennakkoäänestysaikana kotiäänestyksessä tietyin edellytyksin ja erityisiä turvajärjestelyjä noudattaen. Lue lisää aiheesta Vaalit.fi-sivustolta.

Äänioikeus ja äänestäminen

Aluevaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

a) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta 51. päivänä ennen vaalipäivää; tai

b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai

c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluvassa kunnassa 51. päivänä ennen vaalipäivää edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 52. päivänä ennen vaalipäivää haluavansa käyttää äänioikeuttaan aluevaaleissa.

Äänioikeus aluevaaleissa on sidottu asianomaiseen hyvinvointialueeseen kuuluvassa kunnassa asumiseen. Siten esimerkiksi pysyvästi ulkomailla asuvat suomalaiset (ulkosuomalaiset) eivät ole äänioikeutettuja aluevaaleissa, vaikka ovatkin Suomen kansalaisia.

Aluevaalien äänioikeutta ei voi menettää muutoin kuin muuttamalla pysyvästi ulkomaille.

Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty hänelle saapuvaan ilmoituskorttiin.

Lisätietoja aluevaaleista löydät www.vaalit.fi

lateral-image-left
lateral-image-left
lateral-image-left
lateral-image-left
lateral-image-left

Asiasanat

Osallistuminen ja päätöksenteko
Demokratia
Vaalit