Eduskuntavaalit 2023

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023. Ennakkoäänestyksen ajan­jak­so on ko­ti­maassa keskiviikko 22.3.2023 – tiistai 28.3.2023 ja ul­ko­mail­la 22.–25.3.2023. Suomalaisessa laivassa ulkomaan en­nak­ko­ää­nes­tys voi­daan aloit­taa jo keskiviikkona 15.3.2023.

Äänioikeus ja äänestäminen

Eduskuntavaaleissa äänioikeutettu on asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty hänelle saapuvaan ilmoituskorttiin.

Lisätietoja aluevaaleista löydät www.vaalit.fi

lateral-image-left
lateral-image-left
lateral-image-left
lateral-image-left
lateral-image-left

Asiasanat

Osallistuminen ja päätöksenteko
Demokratia
Vaalit