Seurantaraportit

Käyttötalouden ja investointien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumista, henkilöstökulujen toteutumista ja verotilityksiä seurataan kumulatiivisesti vuoden alusta alkaen. Julkaistuna on viimeisin raportti.

Käyttötalouden toteutumavertailuissa eivät ole mukana rahoituserät eivätkä poistot. Talousarvion rakenteelliset muutokset on otettu huomioon.

Raporttien kaavioissa esiintyy käsite "talousarvio". Se näkyy raporteissa graafisesti yleensä suorana viivana, koska sen arvoja ei ole syötetty kausikohtaisina arvoina. Raporteissa käytetään termiä "Kaupunki yhteensä", joka ei pidä sisällään taseyksiköitä (Tilalaitos, Vesihuolto).

Jos raporteissa käytetään päätoimialojen mukaista jakoa, se kattaa eri lautakuntien toiminnan seuraavasti:

  • Hallintopalvelut = keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja sen jaostot, saaristolautakunta
  • Sosiaali- ja terveyspalvelut = sosiaali- ja terveyslautakunta
  • Sivistyspalvelut = koulutuslautakunta, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
  • Tekniset palvelut = ympäristö -ja rakennuslautakunta, tekninen lautakunta.

Tilalaitoksen ja Vesihuollon taseyksiköt sisältyvät raportoinnissa teknisten palvelujen toimialaan. Taseyksiköitä raportoidaan erikseen.

Talousjohtaja
Organisaatio
Hallintopalvelut
Matkapuhelinnumero
040 617 5485
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Asiasanat

Osallistuminen ja päätöksenteko
Julkinen talous ja julkiset hankinnat