Tietoa ja ohjeita yrittäjille koronavirustilanteessa

Päivitetty 28.7. klo 8.59

Naantalin kaupungin elinkeinopalvelut kokoaa yrittäjille suunnattua hyödyllistä tietoa sekä linkkejä koronaviruksen aiheuttamaan poikkeustilanteeseen. Sivua päivitetään.

Yritysten kustannustuen haku käynnissä

Yritysten määräaikaisen kustannustuen haku alkoi tiistaina 7.7.2020 kello 8.00 Valtionkonttorin sähköisessä asiointipalvelussa. Siirry Valtiokonttorin sivuille. Tukea voi hakea 31.8.2020 saakka.

Uuden kustannustuen tavoitteena on pienentää konkurssiin ajautuvien yritysten määrää koronatilanteessa. Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Tukeen vaikuttavat yrityksen kiinteät kustannukset sekä palkkakustannukset tukikaudelta 1.4.–31.5.2020. Tuen piirissä olevat toimialat löytyvät Valtiokonttorin sivuilta. Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset ovat tuen piirissä.

Yksinyrittäjien tuki

Yksinyrittäjän toimintatuen haku on käynnissä Turku Business Region –verkkosivuilla. Haku avautui 16.4.2020 klo 9.00. Tuki on määräaikainen ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka. Avustusta voidaan maksaa 1.3.2020–31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin.

Turussa ja seutukunnissa (Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko, Sauvo) yksinyrittäjien toimintatuen haku ja käsittely hoidetaan keskitetyllä mallilla. Yksinyrittäjien tukea haetaan seudun yhteisen kehitysyhtiön Turku Science Park Oy:n ylläpitämän Turku Business Region -verkkosivuston kautta. Hakemukset ohjataan sieltä Turun kaupungin tietojärjestelmään, jossa koko hakuprosessi toteutetaan hakemuksen jättämisestä sen käsittelyyn ja myönnetyn tuen maksatukseen.

Naantalilaisia hakijoita on ollut toukokuun puoleen väliin mennessä vielä yksinyrittäjien määrään suhteutettuna vähän. Jos siis täytät tuen saamisen ehdot etkä ole vielä ehtinyt tehdä hakemusta, kannattaa toimia ja hakea tukea nyt.

Vinkkejä hakemuksen täyttämiseen

 • Kun täytät hakemusta, kerro selkeästi, mihin 2000 €:n tuki käytetään (esim. vuokramenot  xx €/kk, kirjanpito xx €/kk, leasingmaksu kalustosta xx €/kk)
 • Suosittelemme laittamaan hakemukseen vertailun alkuvuoden 2019 ja 2020 välillä (esim. 1.1.–30.4.), jolloin käy selkeästi esille, että kyseessä on lain edellyttämä koronasta aiheutuva liikevaihdon lasku. Hakemuksen liitteeksi kannattaa laittaa myös vuoden 2019 tilinpäätöstiedot.
 • Tallenna liitteet helposti avattavassa muodossa, kuten pdf-tiedostona. Varmista, että liitteet ovat luettavissa. Vältä esimerkiksi epäselviä valokuvia.
 • Jos saat lisäselvityspyynnön, lisää lisäselvitys liitteenä hakemukseen ja ilmoita sen lisäämisestä sähköpostitse hakemuksen käsittelijälle.
 • Yksinyrittäjä ei voi tai saa jättää kahta hakemusta. Asia voidaan tulkita viranomaisen erehdyttämiseksi, ja se voi täyttää petoksen tunnusmerkit.

Yksinyrittäjän tuen myöntämisen kriteerit lyhyesti

 • Tukea voi hakea Suomessa toimiva päätoiminen yksinyrittäjä - yksinyrittäjällä tarkoitetaan tässä yrittäjää/ammatinharjoittajaa/freelanceria, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa
 • Yksinyrittäjän on osoitettava merkittävästi heikentynyt taloudellinen tilanne ja liikevaihdon alenema koronaviruksen takia
 • Tukea ei voi myöntää, jos yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronakriisiä ja/tai jos yrityksellä on verovelkoja

Muut voimassa olevat tuet

  Ravitsemisyritysten tuki

  Ravitsemisyritykset voivat saada tukea työntekijän työllistämiseen toiminnan käynnistyessä uudelleen sekä hyvitystä toiminnan rajoittamisesta. Tuen ja hyvityksen maksamisesta vastaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus). Haku avautui 5.6.2020Hyvitystä toiminnan rajoittamisesta voi hakea 31.8.2020 saakka, ja tukea uudelleentyöllistämiseen 31.10.2020 saakka.

  Maa-, metsä- ja kalatalousyrittäjien tuet

  Maaseudun yritysten ja maatalouden väliaikainen tuki auttaa yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia. Tuen tavoitteena on helpottaa yritysten sopeutumista covid-19-viruksen aiheuttamaan poikkeustilanteeseen ja jatkamaan toimintaansa kannattavasti sekä turvaamaan työpaikkoja siirryttäessä kohti normaaliolosuhteita.

  Kalatalousalan kansallista tukirahoitusta voivat hakea kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen ja kalakaupan yritykset, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt epidemian vuoksi.  Yritykset voivat saada avustusta 3 000–10 000 euroa. Avustusta voidaan myöntää yritystoiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiin menoihin, kuten palkka- ja vuokrakuluihin.

  Business Finlandin TKI-laina

  Business Finland on ottanut käyttöön tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolainan (TKI-laina). Toimialarajauksia rahoituksessa ei ole ja rahoitusta voivat hakea kaikenkokoiset osakeyhtiöt (oy, oyj).

  Laina on tarkoitettu kaikille Suomessa toimiville koronaviruksen aiheuttamista liiketoiminnan häiriöistä kärsiville työvoimavaltaisten alojen yrityksille. Rahoituksen tarkoitus on yhtäältä auttaa yrityksiä pitämään työntekijät töissä koronakriisin aikana ja toisaalta kannustaa yrityksiä etsimään mahdollisuuksia uusien työpaikkojen tarjoamiseen suomalaisessa yhteiskunnassa koronakriisin jälkeen. 

  Tesin vakautusrahoitus

  Valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi on käynnistänyt rahoitusohjelman koronaviruksen vaikutuksista tilapäisiin vaikeuksiin joutuneiden keskisuurten yritysten toiminnan jatkumisen turvaamiseksi. Tesi rahoittaa ohjelmasta keskisuuria yrityksiä, joilla on merkittävää työllisyysvaikutusta ja liikevaihtoa Suomessa (liikevaihto vähintään 10 miljoonaa euroa, henkilöstömäärä yli 50, liiketoiminta on ollut kannattavaa ennen kriisiä ja edellytykset siihen ovat olemassa myös jatkossa). Sijoitukset ovat kooltaan 1–10 miljoonaa euroa. Ohjelman piirissä ovat osakeyhtiöt ja julkiset osakeyhtiöt.

  Finnveran takaus

  Finnvera on laajentanut pk-takauksen ja alkutakauksen käyttömahdollisuudet koskemaan myös koronan aiheuttaman suhdannetilanteen edellyttämää rahoitusta. Molemmissa takauksissa asiakkaan pankki tekee sähköisen hakemuksen Finnveralle, ja Finnvera tekee päätöksen 80 prosentin takauksesta ennalta sovittujen kriteerien perusteella.

  Suhdannetilanteen edellyttämään rahoitukseen on mahdollista hyödyntää muitakin Finnveran rahoitusvälineitä kuten takauksia, lainoja, joukkovelkakirjalainoja tai juniorilainoja. Rahoituksen edellytyksenä on kaikissa ratkaisuissa se, että yrityksellä on pidemmän aikavälin kannattavan liiketoiminnan edellytykset.

  ELY-keskusten ja Business Finlandin korona-avustusten haku päättyi 8.6.2020 klo 16.15.

  Yrittäjän työmarkkinatuesta

  Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta. Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja hänen oikeudestaan työmarkkinatukeen annetaan työvoimapoliittinen lausunto Kelalle.

  Nopein ja vaivattomin tapa ilmoittautua työnhakijaksi on TE-palvelujen Oma asiointi -verkkopalvelun kautta.

  Yrittäjien oikeutta työttömyysturvaan koronavirusepidemian vuoksi on jatkettu 31.12.2020 saakka. Jos yrittäjän työnhaku on ollut voimassa ja hän on saanut päätöksen työttömyysetuudesta jo ensimmäisen väliaikaisen lakimuutoksen aikana, yrittäjän tulee toimia jatkossa TE-toimiston kanssa sopimallaan tavalla. Oman työnhakutilanteen ja työnhaun voimassaolon voi tarkistaa henkilöasiakkaan Oma asiointi -palvelusta.

  Yrittäjien työmarkkinatuen edellytykset.

  TE-palvelujen työttömyysturvaneuvonta, p. 0295 020 701 (yrittäjien kysymykset)

  Työttömyysturvaa että yksinyrittäjien tukea voi hakea yhtäaikaa. Niiden yhteensovittamisesta sanotaan Suomen Yrittäjien sivuilla seuraavaa: "Se [yksinyrittäjien tuki] voi vaikuttaa työttömyysetuuden määrään, mikäli yrittäjä esimerkiksi käyttää sitä henkilökohtaisiin menoihinsa tai se luetaan yrittäjän ansiotuloksi tai palkaksi. Jos tuki käytetään yritystoiminnasta aiheutuviin kuluihin, ei se vaikuta työttömyysturvaetuuteen."

  Lue uutinen kokonaisuudessaan Suomen Yrittäjien sivuilla.

  Uudet lomautusilmoitusajat

  • Lomautusilmoitusaika lyhentyy: työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle viimeistään viisi päivää ennen lomautuksen alkamista.
  • Lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kesto lyhentyy: neuvotteluiden kesto on vähintään viisi päivää.
  • Määräaikaisen lomauttaminen mahdolliseksi: työnantaja voi lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevän työntekijän samoilla edellytyksillä kuin työntekijän, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus.
  • Työsopimuksen purkaminen koeajalla helpottuu: työnantaja voi purkaa työsopimuksen koeaikana myös taloudellisella tai tuotannollisella perusteella.
  • Takaisinottovelvollisuus pidentyy: työnantajalla on yhdeksän kuukauden ajan velvollisuus ottaa työntekijä takaisin töihin, jos työntekijä on irtisanottu välillä 1.4.–30.6. tuotannollisista tai taloudellista syistä.

  Neuvontapalvelut

  Turun seudun kehitysyhtiö Turku Science Park Oy tarjoaa tukea ja neuvoja koronaviruksen aiheuttamiin ongelmatilanteisiin. Yrityksille suunnatut maksuttomat tehostetut tieto- ja neuvontapalvelut löydät Turku Science Park Oy:n Korona-info sivuilta.

  Yritys-Suomen Talousapu-neuvontapalvelu neuvoo maksuvaikeuksiin joutuneita yrityksiä ja antaa ohjeita, miten toimia koronakriisin yritystoiminnalle aiheuttamissa tilanteissa. Talousapu-neuvontapalvelun valtakunnallinen puhelinnumero on 029 502 4880  ja se on avoinna arkisin 9.00–16.00. Lisätietoa Talousapu-neuvontapalvelusta Suomi.fi-sivustolla.

  Hyödyllisiä linkkejä

  Elinkeinoasiamies
  Organisaatio
  Hallintopalvelut
  Yksikkö
  Hallintopalvelut
  Matkapuhelinnumero
  040 678 3270
  Sähköposti
  etunimi.sukunimi@naantali.fi
  Address

  Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

  Kädet tulee pestä huolellisesti saippualla.

  Ajankohtaista koronavirustilanteesta ja kaupungin palveluista

  Olemme koonneet tietoa kaupungin palveluista poikkeustilanteessa sekä ikäihmisille tarjottavista palveluista koronasivustolle. 

  lateral-image-right

  Asiasanat

  Yrittäjät
  Työ ja yrittäminen
  Työ ja työttömyys